Kommunekassen er godt fyldt op efter stort overskud, men der venter også udfordringer forude, mener borgmester Erik Laurtizen.

Kommunekassen er godt fyldt op efter stort overskud, men der venter også udfordringer forude, mener borgmester Erik Laurtizen.

Kommunen har million-overskud

Stort overskud får ikke borgmester til at fortryde skattestigninger - der er store udfordringer forude

Af
Mikkel Hansen

Sønderborg Kommune kom ud af 2013 med et overskud på 291 mio. kroner i forhold et budgetteret overskud på 149 mio. kroner.
Det store overskud skyldes især et mindreforbrug på 148 mio. kroner i forhold til budgettet.
Selvom overskuddet er større end forventet, er borgmesteren ikke ubetinget glad.
"Vi er selvfølgelig glade for, at der er styr på økonomien. Omvendt ville vi gerne havde vidst det på et tidligere tidspunkt. Havde vi fået et bedre overblik tidligere i 2013, var der måske beslutninger, hvor vi ville have agereret anderledes. Derfor får forvaltningen en løftet pegefinger. Fremover vil vi gerne være mere på forkant med økonomien," siger Erik Laurtizen.
Med til regnestykket hører, at 78 mio. kroner af mindreforbruget overføres til næste års budget. Der er tale om penge, som decentrale enheder, som f.eks. børnehaver, har sparet op til fremtidige investeringer. Resten af overskuddet ryger i kommunekassen.

Fortryder ikke skattestigninger

Det flotte overskud får ikke borgmesteren til at fortryde skattestigningen, der var et centralt tema i valgkampen.
"Regnskabet omhandler 2013, hvor skattestigningen ikke var sat i værk. Vores argumenter for at hæve skatten er, at vi står overfor store økonomiske udfordringer i 2015 og 2016. De udfordringer er der stadig. Nu har vi i stedet muligheden for at investere i fremtiden, og de sidste måneder har vist, at der er et stort behov for det. Vi har et faldende indbyggertal, og vi har mistet arbejdspladser. Derfor har jeg det godt med, at vi nu har en ekstra stor kassebeholdning."
Han mener, at overskuddet skal bruges til at ruste Sønderborg til fremtiden:
"Overskuddet betyder, at vi nu kan lægge en strategi for ægte effektiviseringer. Ikke forklædte nedskæringer, men effektiviseringer, hvor vi løser vores opgaver bedre og billigere."

Publiceret 01 May 2014 16:28