Der er udarbejdet en ny vision for Koldingbibliotekerne (foto: Arkivfoto).

Der er udarbejdet en ny vision for Koldingbibliotekerne (foto: Arkivfoto).

Ny vision for Kolding-bibliotekerne

Med den nye vision bliver der fokuseret på fællesskaber til gavn for den enkelte borger og lokalsamfundet

Koldingbibliotekerne har netop vedtaget en ny fireårig vision, der skal understøtte fællesskaber til gavn for den enkelte borger og lokalsamfundet. Visionen har fået overskriften 'Dit bibliotek – sammen kan vi mere" og fokus de næste fire år bliver derfor primært at skabe attraktive, meningsfulde rammer, services og aktiviteter, der bygger bro mellem mennesker.
I forbindelse med lanceringen af visionen har Koldingbibliotekerne fået lavet en video, hvor biblioteksbrugere fortæller, hvordan de benytter biblioteket i dag. Den fortæller om det fælles sted, der bruges af rigtig mange til mange forskellige ting. Videoen bliver formidlet via de sociale medier for at nå så mange som muligt og især de unge.

Realisering af forrige vision

Et af fokusområderne i bibliotekets forrige vision var at skabe et ”3. sted” – et biblioteksrum der fungerer som frirum og mødested, og som inviterer til aktiviteter med brugerne som deltagere.
Bibliotekschef Pia Henriette Friis siger:
“Det er meget tydeligt i videoen, at vi for længst har skabt det 3. sted, altså stedet som ikke er privat og som ikke ”føles” offentligt. Vi har dermed udle-vet den forrige vision. Der er et fagligt stærkt fundament at arbejde ud fra. Vores borgere benytter biblioteket på rigtig mange forskellige måder, og med det udgangspunkt kan vi arbejde endnu mere målrettet med brugerinvolverende fællesskaber de kommende år”.

Fællesskaber gør os klogere

Udgangspunktet for at fokusere på at skabe fællesskaber ligger i forståelsen af at det er i mødet med andre mennesker, at vi bliver klogere og udvikler os som mennesker.
Bibliotekets plan er at skabe aktiviteter sammen med borgerne, så de appellerer til borgernes nysgerrighed og vækker lysten til at møde andre. Aktiviteterne kan være udgangspunktet for mødet og danne ramme om et samvær, men deltagerne skal selv være med til at bestemme både form og omfang af fællesskabet.
“Det bliver fremover i høj grad borgerne, der bestemmer, hvilke aktiviteter bibliotekerne skal afvikle. Udgangspunktet skal blot være, at de er fællesskabsfremmende og brobyggende – mødet mellem mennesker handler også om at møde dem, der ikke ligner én selv”, siger Pia Henriette Friis

Baggrund

Koldingbibliotekerne har udarbejdet en vision, der som en ledestjerne skal skabe sammenhæng og retning for bibliotekernes udvikling. Gennem 2013 har samtlige medarbejdere, en lang række borgere, forskellige lokale interessenter og samarbejdspartnere været igennem en designproces med hjælp fra eksterne parter og har herigennem bidraget til at identificere og formule-re visionen for 2014 – 2017. Visionen har rødder i biblioteksloven, kulturudvalgets fokusområder samt Kolding Kommunes overordnede vision.

Publiceret 01 May 2014 08:00