(Privatfoto).

(Privatfoto).

Store elever skal træffe store valg

Valgfag i de store folkeskoleklasser i Køge Kommune handler ikke kun om at vælge mellem en række spændende nye fag – men nu også nye lærere, undervisningstider og -steder.

Af
Af Ole Jeppesen

UDDANNELSE: Der er sagt og skrevet meget om Folkeskolereformen – men én ting er sikkert: Den træder i kraft efter sommerferien. Reformen rummer blandt andet kapitlet 'Den Åbne Skole', som betyder øget samarbejde mellem skolerne og institutioner og virksomheder i det omkringliggende samfund.
I Køge Kommune vil det for eksempel komme til udtryk ved, at eleverne i folkeskolernes 7., 8. og 9. klasser vil kunne tage en del af deres valgfag i Ungdomsskolen. Hermed er der altså åbnet op for, at eleverne kan modtage undervisning i alternative rammer, med elever fra andre skoler – og på senere tidspunkter.
- Vi vil gerne være med til at udnytte det potentiale, der trods al virakken er i den nye reform. Vi synes, at det er helt oplagt at udbyde valgfag til de store elever, da vi har en stor ekspertise på området. Vi ved, at der kan komme en masse godt ud af at lade elever modtage undervisning i helt andre sammenhænge end de daglige, siger Susanne Madsen, leder af Køge Ungdomsskole.
I tiltagets første år udbyder Ungdomsskolen undervisning i Kinesisk (på Sct. Nicolai Skole), ikke-prøveforberedende fransk (ligeledes Sct. Nicolai Skole) og Skateboarding (Gule Hal, Søndre Havn).
- Vi har valgt disse fag, fordi vi hermed kan udgøre et godt supplement til de valgfag, der allerede udbydes på kommunens skoler. Det er samtidig fag, som Ungdomsskolen har haft stor succes med. Derfor forventer vi, at tilbuddet vil tiltale mange folkeskoleelever, siger Susanne Madsen.

Udluftning mellem ørerne

Ungdomsskolelederen glæder sig til at lodde stemningen på holdene, når de har været i gang nogle måneder. Hvis alt går som forventet, vil hun møde en flok elever, der har haft en god og anderledes læringsoplevelse.
- Det kan have en positiv effekt at blive bænket med nogle nye holdkammerater, at se med friske øjne på det 'at lære' – og i det hele taget få luftforandring. I Ungdomsskolen ser vi tit, at eleverne oplever og udvikler nye sider af sig selv. Disse nye sider kan de så tage med sig og bruge i andre fag og sammenhænge, fortæller Susanne Madsen.
Tilbuddet om undervisning i de tre valgfag er sendt ud til kommunens skoleledere og er gratis for de enkelte skoler. Fagene burde derfor snart figurere blandt de andre valgfag i katalogerne – og herefter er det op til eleverne at tage stilling.
- Vi ser frem til at samarbejde med Folkeskolerne. Både vi og de bugner af viden på området, så når vi forener kræfterne, kan det kun blive en succes. Resultatet skulle gerne blive glade elever, som oplever deres skole som en fleksibel del af et spændende lokalsamfund, pointerer ungdomsskolelederen.

Folkeskolevalgfag i Køge Ungdomsskole 2014-2015

Kinesisk: Eleverne stifter bekendtskab med det kinesiske talesprog og i meget begrænset omfang med det skrevne sprog. Eleverne tilegner sig et grundlag for at kunne klare sig i hverdagssituationer som turist i den del af Kina, hvor pågældende sprog tales. Eleverne får tillige indblik i kinesisk kultur, som den giver sig til kende i hverdagssituationer.

Ikke-prøveforberedende Fransk: Valgfaget er en grundig forberedelse til gymnasiet, handelsskolen eller en tilsvarende uddannelse. Eleven får et basiskendskab til det franske sprogs opbygning og bliver i stand til at forstå både det talte og det skrevne sprog samt selv at kunne udtrykke sig på fransk.

Skateboarding: Har ikke til formål at gøre eleverne til professionelle skatere – men at give dem mulighed for at arbejde professionelt med skateboarding og skateboardkulturen.

Faglige mål, kompetencer og færdigheder søges opnået gennem elevernes alsidige arbejde med forskellige moduler såsom mediedokumentation, rampebyggeri, eventkoordinering og skateworkshops.

Publiceret 01 May 2014 10:00