Lizette Risgaard taler lige om lidt hos Metal i Haderslev.

Lizette Risgaard taler lige om lidt hos Metal i Haderslev.

1 MAJ:

LOs næstformand taler i Haderslev

Lizette Risgaard holder denne tale hos Metal i Haderslev her til formiddag

Af
Af Peter Rasmussen

Dagens første 1. maj tale i Haderslev holdes af ingen ringere end LOs næstformand, Lizette Risgaard. Den holder hun hos Metal Haderslev. Og her er ordlyden...
 
God morgen.
Dejligt at være her.
Er I ved at komme i 1.maj humør?
Det håber jeg sandelig
For vi har meget at snakke om i dag.
Der er på ingen måder blevet mindre brug for fagbevægelsen siden sidst
For et par måneder siden havde jeg en tankevækkende oplevelse.
Dem er der mange af som næstformand i LO – men….. denne her…… var af den foruroligende slags, som man ikke bare kan ryste af sig.
Jeg var en tur i Tyskland –
og det var ikke for at købe billige karameller - eller gode, tyske øl...
Det var for at ta’ temperaturen på det tyske velfærdsamfund
Jeg har jo også hørt historierne om bagsiden af det tyske væksteventyr:
Historier………… om virksomheder, der ansætter billige kolonne-arbejdere –
til en løn, der presser tyske lønmodtagere ud af arbejdsmarkedet,
- Om skrappe sociale reformer, en-euro-jobs og stigende fattigdom.

På turen – hvor flere af jeres faglige kolleger også var med, mødte vi en række værftsarbejdere på Flensburg Skibsværft.
Stolte arbejdere,
der gennem fællesskab og hårdt arbejde
har formået at holde fast i deres overenskomst,
selvom man mange andre steder har mistet den ….
Mistet overenskomster og dermed deres rettigheder…..
De stolte tillidsrepræsentanter og faglige kolleger fortalte, hvordan der ser ud på den anden side af hegnet.
Derude – på det øvrige tyske arbejdsmarked –
hvor det i stigende grad er blevet en menneskelig katastrofe at miste sit job –
eller havne i såkaldte ”minijobs”, hvor lønnen er så lav,at man ikke kan leve af hverken et eller to af dem
Da værftsarbejderne fortalte om forholdene,
lagde jeg mærke til,
at en del sad med blanke øjne.
Hærdebrede værftsarbejdere –
der ikke sådan lader sig slå ud –
var ved at have nået grænsen.
 
For det her…. handler ikke om statistikker.
Det handler om familie,
venner, naboer og kolleger, der har mistet fodfæstet.
…..Og kære venner…..
Det sker lige syd for grænsen.
De tyske værftsarbejdere kæmper for en sag, der i bund og grund handler om anstændighed.
For det enkelte menneske, for familien, for kollegerne og for arbejdspladsen.
Det gjorde indtryk! Vi blev alle berørte.
For….. Det her er virkelighed!… ikke historie, set fra en fjernsynsskærm…..
Og så er det jo snublende nær at tænke:
Hvad så med VORES velfærdssamfund?
Jeg siger ikke, at vi har de samme problemer som Tyskland, når det gælder fattige og udstødte.
Det har vi ikke.

MEN…..vores velfærdssamfund er udfordret.
- Vi har familier, venner, naboer, kolleger, medlemmer, som er faldet ud af dagpengesystemet. Næsten 40.000!
- Vi har syge medlemmer, som bliver skåret kraftigt i sygedagpengene,
- Vi har kolleger, som har mistet deres forsørgelse.
Vi har en kæmpe udfordring i at passe på vores velfærdssamfund.
Pause…..
I fagbevægelsen har vi altid sagt,
at det er ok at gi’ et lille skub til dem, som godt kan selv…
Vi skal stille krav til hinanden, men også hjælpe, hvor der er behov.
Ret og pligt tankegangen ligger på rygmarven af os.
Men det er ikke i orden, at vi skubber til dem,
der ikke kan rykke sig.
- Pause…..

(Vigtigheden af fagforeningsmedlemsskab:)
I fagbevægelsen er fællesskab og solidaritet løsningen….
et samfund, hvor alle bidrager – og hvor dem, der har behov for det, får den hjælp, de skal ha’.
Så enkelt – og så besværligt - er det.
 
(Brørup) …. Vi har – som fagbevægelse og som samfund også et ansvar for at sikre en balance mellem arbejdsliv og familieliv.
Særligt for mange ufaglærte og faglærte folk kan det være svært.
Jeg tænker ofte på de forældre, der står i vores butikker. I en tid uden lukkelov.
Og på de forældre, der skal arbejde om aftenen og i weekenderne for at vores hospitaler og plejehjem kan holde åbent.
Hvordan i hulan får de kabalen til at gå op, når børnehaven lukker kl. 5?
Så - jeg forstår godt den debat, der kører om de trængte børnefamilier. Den er vigtig.
Og den viser klart, hvordan det offentlige og det private arbejdsmarked hænger sammen…. Det offentlige og det private arbejdsmarked er hinandens forudsætninger – fungerer den ene del ikke – så kan den anden heller ikke virke ordentligt.
(Brørup slut)
- Hvem er i øvrigt garanterne…., ambassadørerne…. for alt det gode, der sker herude på arbejdspladserne…. ….
-
- Det er vores tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter …. Valgte af alle slags… og I er vigtigere end nogensinde.
- Derfor skal de ha’ den største ros og opbakning for deres store indsats…. Tak…...
Og derfor glæder det mig også… helt ind i hjertet,
At LO i dag kan offentliggøre en undersøgelse, der viser,
at 7 ud af 10 danskere mener, at fagbevægelsen udfylder en vigtig funktion for lønmodtagerne.
Det gør mig stolt og glad – jeg er stolt af Jer….. og de her resultater viser
1) at vores indsats bliver værdsat –
2) at langt størstedelen af Danmarks befolkning godt ved
3) at det faglige fællesskab, overenskomster og solidaritet er vigtig også i 2014..
(OK-kampagnen )
Derfor er jeg også sikker på, at vores oplysningsindsats –
vores Ok-kampagne - er rigtig… og vigtig….
Jeg har allerede set en del af vores små grønne Ok-mærker.
Det glæder mig.
Den her oplysningsindsats handler jo netop om at sætte fokus på de fordele, lønmodtagerne har….
ved at være med i en rigtig fagforening –
(Social dumping:)
Her får jeg – af en eller anden uforklarlig årsag – lyst til at fortsætte med at sige noget om SNYD!
I véd det godt alle sammen,
- vores arbejdsmarked er udfordret
- mange arbejdsgivere ansætter udenlandske lønmodtagere til en lav løn
- de vil slippe for fagbevægelsens basale krav om ordentlig løn og ordnede forhold.
- lønnen hos de arbejdsgivere er ofte så ringe, at man ikke kan have et normalt liv i Danmark.
Kort sagt: Visse arbejdsgivere snyder på vægten.
Social dumping er blevet et helt fast begreb på det danske arbejdsmarked.
Der går ikke en dag, uden vi snakker om det.
Hos Jer - i den her del af Danmark – kender I det også kun alt for godt.
Arbejdsgivere, der ansætter udenlandsk arbejdskraft på det grønne område til en løn, der ikke svarer til danske forhold.
Rengøringsfirmaer, der fifler…..
Udenlandske chauffører, der ansættes til bundulovlig carbotagekørsel.
Og jeg må bare sige det igen:
Det er KUN ……
ved at holde sammen i fagbevægelsen –
være organiserede,
sikre lønmodtagerne ordentlige arbejdsvilkår –
at der kan blive sat en stopper for al den snyd, fup og svindel!
Vi har i dag en regering, som har sat ind mod social dumping…. Skrækscenariet er, at Løkke-banden vender tilbage…. I 10 år gjorde de intet for at hjælpe med at bekæmpe social dumping…...
.
I husker dem godt.
Claus Hjort Frederiksen, Tulle og Lille-Lars fra Græsted.
Tulle, som først foreslog forringelser af efterlønnen - og fik dem vedtaget.
Halvering af dagpengeperioden og en fordobling af genoptjeningskravet til ét år…. – var også hans idé…
Og det blev vedtaget….
Desværre….
Og nu… nåe ja…. Nu er han imod… har fortrudt…. Det er jo i øvrigt også umuligt at få flertal for at ”rulle tingene tilbage”.
Overenskomster og konfliktret syn’s han heller ikke om….
På Vejlegården var han med til – som en af de første,
at bekæmpe 3F’s ret til at sikre overenskomst på Vejlegården ….-  og fik stegt flæsk og øl til tak.
Og bare for I husker det……
Lille-Lars vil stadig ha’ nulvækst i det offentlige og skære 4 milliarder i hjælpen til de arbejdsløse…
Endelig har vi kuglestøderen…….
der mener, at social dumping er godt for lønmodtagerne.
For konkurrence er sundt, siger han …..
Manden er jo kugleskør !.... han fatter jo ikke en brik af, hvordan arbejdsmarkedet fungerer.

Ok14
I de netop afsluttede overenskomstforhandlinger tog vi endnu et skridt i kampen mod social dumping -
Det var godt. Men vi er langt fra i mål…. det her er en ”never ending story” - .
- Alle ansættelser – udenlandske som danske - skal ske på ordnede vilkår.
- Det skal kontrolleres, at overenskomsterne overholdes.
- Og de arbejdsgivere, der ikke kan forstå at overholde reglerne – og som derfor undergraver den dansk model - skal straffes!
Desuden skal der være arbejdsklausuler, forpligtende aftaler i alle kommuner,
så der ikke bliver givet én eneste offentlig krone ud, uden, vi véd, det sker under ordnede forhold.
Og når vi er i gang, så bør der være aftaler om, hvor mange lærlinge/elever de skal ta’.

Det er der brug for….. når vi skal klare os i den globale fremtid.
Vi skal …………..Producere smartere…
Og vi skal …………Udvikle vores velfærd….

For…….Vi skal IKKE kopiere den tyske model.
For godt nok er Tyskland økonomisk kommet bedre gennem krisen end mange andre lande.
Men den menneskelige pris har været meget, meget høj.
Vi skal gå en anden vej……
Vi skal som samfund gøre folk dygtigere,
- Så de kan beholde eller få et andet job
- Så virksomhederne bliver endnu bedre end konkurrenterne
- Så alle kan bidrage til vores fælles velfærd – i en fair balance.
Derfor glæder det mig også, at regeringen netop er kommet med forslag til, hvordan vi bedst hjælper vores arbejdsløse kollegaer i arbejde igen.
Det véd jeg, at I også hér er glade for
For selvom I har forholdsvis lav arbejdsløshed her i området,
Selvom I er dygtige til at hjælpe Jeres medlemmer i job,
Så trænger systemet til en ordentlig udluftning
Det sørger regeringen for nu:
- Regeringen sætter vores arbejdsløse kolleger i centrum
- Den sætter massivt fokus på uddannelse
- Og den har som mål at arbejdsløse kommer i varige jobs.
Det er klart den rigtige vej :
- Tillid og ansvar - frem for kontrol
- Uddannelse og efteruddannelse – frem for indholdsløs aktivering og spaghettikurser
- Mer’ Akasse - mindre dobbeltarbejde ….
- Arbejdsløse skal - naturligvis - sådan som de fleste foretrækker det…. først gå i deres a-kasse, ikke i jobcenteret
Jeg håber virkelig at der bliver flertal for det her…..
Og…. Heldigvis….er der lysere tider på vej,
I mærker det her i området….
Arbejdsløsheden er ikke stor, - hvorfor…. Fordi I kan noget…..
 
Lad mig ta’ Danish Crown som eksempel….
For snart 2 år siden lukkede slagteriet her i Esbjerg…. Og godt 500 kolleger blev arbejdsløse….
I dag…. Er så godt som ingen af dem arbejdsløse….
Enten er de i uddannelse eller er blevet omskolet til jobs i andre brancher med god efterspørgsel….
Hvordan….. ved godt samarbejde mellem Fødevareforbundet NNF, tillidsrepræsentanterne, slagteriet, jobcenteret og AOF….
Og så en pose penge fra ”systemet”….
Det er godt… og viser at ting kan lade sig gøre, hvis ”spændetrøjerne” fjernes….
Der er brug for uddannelse – efteruddannelse – af såvel de, som er i arbejde, såvel som de af vore kolleger, som desværre lige mangler et job.
 
Når jeg står her i Esbjerg…. Så må jeg rose Regeringen …. For bl.a. at understøtte det energi-eventyr her på Esbjerg Havn.
Der skabes arbejdspladser i stor stil… Systemet skal ”bare” også følge med – for der kræves helt nye og andre kompetencer og kvalifikationer til de nye job, og det skal der være mulighed for at få…..
Jeg kunne tale i timevis….. det gør jeg ikke….
Alt det jeg har sagt viser, at der er brug for fagbevægelsen, brug for det faglige fællesskab….
Men også en regering, som tager dig, mig og udviklingen af velfærdssamfundet alvorligt.
Derfor vil jeg opfordre Jer alle sammen til at stemme hver eneste gang i har mulighed for det…. Det er Jer, der bestemmer…..
Næste gang er den 25. maj….
Og husk…. stem på én,
der ikke bare siger det,
men, som også reelt arbejder for dig og dine kolleger.
Jeg glæder mig til vi ses igen.
Rigtig god 1. maj.

Publiceret 01 May 2014 09:00