Børn skal ikke lege på jord, som er forurenet med bly og nikkel, slår Carl

Børn skal ikke lege på jord, som er forurenet med bly og nikkel, slår Carl "Havkatten" Skøtt fast.

SKØTT:

Børn må lege på forurenet jord

Det er uacceptabelt, hvis embedslægens anvisninger ikke overholdes, skriver Carl "Havkatten" Skøtt i denne indlæg på vor debatside

Af
pra

Aldrig tidligere er der i en byrådsperiode taget så mange såkaldte medlemsinitiativer - det betyder, at byrådsmedlemmer på eget initiativ rejser en sag - som i denne periode. En ny en af slagsen antyder, at børn i Haderslev leger på forurenet jord.

Initiativet er taget af Enhedslistens Claus Larsen, der i udvalget for Børn & Familie rejser en sag med følgende motivering:

"Der skal tages stilling til om børnehaven ”Suset” skal have en tillægsbevilling for at overholde Embedslægens anbefalinger for børns leg på matriklens udearealer. På udvalgets (børn og familier) besøg i børnehaven ”Suset”, kunne vi se at de gjorde et godt stykke pædagogisk arbejde. Men vi kunne også se at den anbefalede håndtering af ”den konstaterede lettere forurening” med bly og nikkel, fra embedslægens side ikke er blevet fulgt tæt nok. 

Græsplænen er fuld af 10- 20 cm huller, og pædagogerne har ikke tid til at rense sko og holde øje med børnenes vask af hænder. Der indstilles derfor, at børnehaven ”Suset” tildeles 5 timer ugentlig, til at udføre embedslægens anbefalinger og derudover ordnes græsplænen, så den er hel og dækker bedre over den forurenede jord.”

Den svada tolker jeg således, at børn leger på jord, som embedslægen har betegnet som forurenet. Embedslægens anbefalinger skal naturligvis følges til punkt og prikke, og hvis det ikke hidtil er sket, er der nogle, der har fejlet.

Embedslægens anbefalinger skal altså ikke kun følges halvt, men hvis det er sket, er det uacceptabelt.

Havkatten Calle

Publiceret 01 May 2014 07:00