Ungerne, og bamsen her, kan se frem til nye tider efter sommerferien.

Ungerne, og bamsen her, kan se frem til nye tider efter sommerferien.

Skolereform:

Sproget i fokus

Skolereform sender idéer fra Down Under til Vonge

Af
Jørgen Flindt

Man skal lære at kravle, før man kan gå. Det er en yderst forenklet måde at beskrive den nye undervisningsform, som Øster Nykirke Skole i Vonge gør klar til at tage i brug.
Genrepædagogik hedder det, og det er en sprog- og genreorienteret måde at dele en mere solid viden ud til eleverne.
“Vi er ansat til at få børnene til at lære. Det er kort og godt derfor, vi er her. Og her vil vi satse på en mere sprogbaseret undervisning, som har rødder i Australien og New Zealand. På dansk kaldes det genrepædagogik, og det er en metode til at give en bedre forståelse for sproget. Børn lærer toppen af sprog-isbjerget, men hvad er det, der ligger under de ord, som bliver sagt eller skrevet? Det er vigtigt at kunne forstå,” siger skoleinspektør på Øster Nykirke Skole, Preben Møller Panduro.
Og giver et eksempel.
“I 6. klasse skal man måske lære om demokrati. Så kan man læse en bog om demokrati, som indeholder store og fine ord, og mange af eleverne kan sagtens læse ordene, men hvad betyder de ord egentlig? Det er det, der skal sættes mere fokus på. Hvis man ikke lærer forståelsen af ordet, er det svært at bygge videre på det, man har lært. I Australien har man eksempelvis den oprindelige befolkning, aboriginalerne, som kæmper med at være delt mellem to slags sprog. De kommer ofte ikke videre i systemet, for de 'dør' i sproget inden. Derfor har man opfundet 'Literacy for Learning', eller på dansk genrepædagogikken,” siger han.
Han er, som alle sine skoleinspektørkolleger i den danske folkeskole, primus motor i at finde nye former for undervisning, nu hvor skolereformen træder i kraft.
Hvad angår de nationale test ligger skolens elever midt i feltet, og det må gerne forbedres, også selvom det til tider vil kræve mere røv til bænk-undervisning.
“Det kræver mere lærestyret undervisning. Men vi har i forvejen tænkt meget motion, dans og leg ind i undervisningen, og det bliver der endnu mere af efter sommerferien. Og sådan er det også med den undervisning, hvor eleverne laver egne produkter. Det skal de jo fortsætte med,” siger Preben Møller Panduro og forklarer, at udfordringen med genrepædagogiken omvendt er, at der selvfølgelig er elever, som ikke kæmper med sproget.
“Det er klart, at dem skal vi jo hjælpe på en måde, som tilgodeser dem.”
For lærerne betyder det, udover at der skal undervises på en ny måde, at der skabes nye, selvstyrende teams med stor fokus på arbejdsmiljø og vidensdeling. Skolen har 136 elever i 0-6 klasse.

Publiceret 01 May 2014 09:00