VB har tabt 3,5 millioner kroner

Af
Ina Bjerregaard

Trods en forventning om et overskud eller et mindre underskud, kom Vejle Boldklub ud af 2013 med et underskud på 3,5 millioner kroner.
Grunden til det store underskud skyldes ifølge regnskabsberetningen en tvungen hensættelse af 1,1 millioner kroner til husleje, en større sponsorkampagne, der ikke blev ført til ende, og så solgte selskabet en beholdning af egne aktier,som indbragte et provenu på 1,3 mio. kr.
Et beløb som ikke figurerer i resultat-opgørelsen, men bliver tillagt egenkapitalen. Sidstnævnte betyder, at egenkapitalen ikke reduceres med 3,5 millioner kroner men i stedet med 2,2 millioner kroner.

null

Publiceret 02 May 2014 00:00