Grønne tal på CO2-bundlinjen

Lejre Kommune sparer både på udgifter og CO2-udledning.

Der er grund til glæde i Lejre Kommune - igen i år er det lykkedes, at reducere CO2-udledningen med en betydelig mængde.
Lejre Kommune indgik i marts 2012 en klimakommuneaftale med Danmarks
Naturfredningsforening, hvor kommunen forpligtede sig til at reducere kommunens egen CO2
udledning med to pct. om året frem til 2020, hvilket indtil nu er gået over al forventning. Første års
besparelse var på seks pct. - mens besparelsen i år er kommet op på hele 10,5 pct.
Kommunens CO2 udledning består af to dele; dels kommunale ejendommes el- og
varmeforbrug og dels kommunes transportforbrug (både kommunens egne køretøjer samt
kørsel i private køretøjer).
Det er værd at bemærke, at der i beregningerne på de kommunale ejendommes el- og
varmeforbrug er taget højde for temperaturforskelle fra år til år (en såkaldt graddagkorrektion)
hvilket gør, at man direkte kan sammenligne et år med et andet.
Kommunalbestyrelsen har i både 2011, 2012 og 2013 bevilliget ti mio. kr. til forskellige
energibesparende tiltag i de kommunale ejendomme. Det er Center for Ejendomme & Trafik,
som administrerer pengene og tiltagene, hvilket i 2012 bl.a. har resulteret i udskiftning af
belysning, døre og vinduer samt gaskedler og efterisolering på flere kommunale ejendomme.
Formand for Udvalget for Teknik & Miljø, Martin Stokholm er godt tilfreds med resultatet.
"Det er et meget flot resultat, som er endnu bedre end vi havde turdet håbe på. Det viser, at
pengene bliver brugt fornuftigt, og at der ikke kun spares CO2, men også penge. At vi f.eks.
får udskiftet gamle oliefyr har givet en stor besparelse på kommunens forbrug af fyringsolie. I
2012 brugte kommunen 218.387 liter fyringsolie, mens tallet i 2013 var helt nede på 123.021
liter."
"Det er jo også godt at kunne se, at når vi har investeret i ny belysning og ny varmecentral på
f.eks. Trællerupskolen – ja, så går skolens forbrug af el og gas rent faktisk ned," fortæller
Martin Stokholm og fortsætter:
"Kommunalbestyrelsen har i 2014 bevilliget otte mio. til flere energitiltag i de kommunale
ejendomme, så det bliver spændende at se næste års resultat."

Publiceret 05 May 2014 10:00