Det kan være et problem, at naboen glor. Tegning: Lars Andersen

Det kan være et problem, at naboen glor. Tegning: Lars Andersen

Må naboen glo ind på din grund?

Er din nabo en tand for nysgerrig, så læs med her

Af
Af Mette jensen

Hvis naboen får bygget en 1. sal på huset, opfører en hævet terrasse eller fælder de træer i hjørnet af haven, som skærmede af for indblik til din have, kan det sætte naboskabet på prøve. For hvad nu, hvis naboen går og glor på dig konstant?
Umiddelbart er der ikke så meget, du kan gøre. Så længe naboen færdes på sin egen grund, er det svært at kontrollere, hvor naboen må vende blikket hen. Vil du klage over indbliksgener, skal der sandsynligvis være tale om grove forseelser fra naboens side som fx decideret beluring med kikkert. I så fald vil der være tale om en overtrædelse af Straffelovens §264a, og du kan melde din nabo til politiet.
- Selvom det kan være et ømt emne at tage op, er det altid en god idé at snakke med naboen om de ting, der generer dig i naboskabet, også hvis du føler, at naboen har luret på dig og din familie. Fortæl fx, hvordan du oplever det. Måske kan I finde en fredelig løsning, lyder rådet fra fagredaktør hos Bolius, arkitet maa. Tine Nielsen.
Hun er ansvarlig for Bolius' brevkasse ”Spørg Eksperten” og får hver uge mange spørgsmål, der handler om stridigheder mellem naboer.
Hvis du vil undgå indkig fra naboerne, kan det også ind imellem løses med at plante træer og buske, så du får skærmet nogle områder af haven af, hvor du frit kan være uden øjne i nakken.
Netop for at undgå situationer, hvor en boligejer føler sig beluret af naboen, er der en række krav til bygningers udformning i Bygningsreglementet BR10. Vinduer, altaner og lignende må bl.a. ikke medføre væsentlige indbliksgener for naboen. Der findes dog ingen præcis angivelse af, hvad der kan karakteriseres som væsentlig, og det er op til kommunen at vurdere i hver enkelt sag.
Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut vil en vurdering altid afhænge af boligområdets karakter. Fx er det ret umuligt at undgå indbliksgener, hvis man bor i et lejlighedskompleks i byen. Når det gælder fritliggende huse kan indblik også sjældent helt undgås, hvis boligen har mere end 1 plan. Dog lægges der her mere vægt på privatliv her.
Som nabo har du krav på at blive hørt, hvis naboen ønsker at bygge noget, som ikke lever op til kravene i fx Bygningsreglementet. I andre tilfælde kan det også komme på tale, at du bliver hørt efter reglerne om partshøring . Det kræver, at byggeriet, selvom det opfylder reglerne, kan formodes at udsætte dig for konkrete, væsentlige gener.

HUSK BOLIUS-LOGO

Publiceret 05 May 2014 11:00