Vandløb blev diskuteret i lokalt vandløbslaug. (Modelfoto).

Vandløb blev diskuteret i lokalt vandløbslaug. (Modelfoto).

Styr på vandløb i Aabenraa

Lokale lodsejere diskuterede vedligeholdelse af vandløb med borgmester

vandløb Dialog er vejen frem i Aabenraa kommune, når det gælder samarbejde mellem landmænd og kommunen omkring vedligeholdelse af vandløbene. Det mener både landmænd og byrådspolitikere. Således mødte både borgmester Thomas Andresen og formand for udvalget for teknik og miljø, Bent Sørensen, op til generalforsamlingen i i Hjordkær-Bolderslev-Uge Vandløbslaug og snakkede samarbejde omkring vedligeholdelse. Et af formålene med lauget er at opbygge en god kontakt til Aabenraa Kommune, der står for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb i laugets område, fortæller miljøkonsulent Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, som fungerer som laugets sekretær. Borgmester Thomas Andresen fortalte om de udfordringer, kommunen står over for i forhold til at sikre vandafledningen samtidig med, at natur- og miljøhensyn også tilgodeses. Kommunens forvaltning vil gerne i dialog med lodsejerne og opfordrer til at man kontakter forvaltningen, hvis man oplever vandløb, der trænger til særlig vedligeholdelse. Formand for Teknisk Udvalg, Bent Sørensen, opfordrede til tæt dialog og videndeling mellem vandløbslauget og forvaltningen, med henblik på at bruge ressourcerne bedst muligt. Lodsejerne benyttede lejligheden flittigt til at spørge borgmesteren om oprensning af vandløb og vejgrøfter, og satte pris på at kunne aflevere deres synspunkter direkte til både udvalgsformand og borgmester. På den efterfølgende generalforsamling var der opbakning til bestyrelsen, der alle blev genvalgt.

Publiceret 05 May 2014 10:00