Trukket i retten for tredje gang

Dansk Brøndejerforenings formand Wisti Wistisen fra Kjellerup, skriver dette debatindlæg

Af
pra

Wisti Wistisen skriver:
Hollandsk familie indkaldt til Retten for tredje gang !
Som tidligere offentliggjort i læserbrev blev to tidligere indkaldelser til retsmøder den 7. januar 2014 og den 27. februar 2014 aflyst i sidste øjeblik, og det forventedes selvfølgelig, at sigtelsen mod familien dermed var frafaldet.
Men nej! Der er nu indkaldt til et tredje retsmøde den 13. maj på trods af, at en højtstående embedsmand i kommunen skriftligt har oplyst til Dansk Brøndejerforening, at kommunen ikke ønskede borgeren straffet. Den pågældende embedsmand har skriftligt oplyst, at samme skrivelse er fremsendt til politiet, som derfor havde mulighed for at frafalde sigtelsen.
Det har politiet ikke gjort! Hvorfor ikke?
Spiller kommunen med fordækte kort? Det er vel forhåbentligt ikke sådan, at kommunens administrative og politiske ledelse ”underhånden” har ladet politiet forstå, at kommunen gerne ser, at politiet søger sagen gennemført til dom, eller sidder der en underordnet forvaltningsmedarbejder, som stadig imod både administrationsledelse og politikere kræver familien straffet for ikke at have efterkommet påbuddet om at lade gården tilslutte offentligt vandværk den 10. december 2012.
Familiens drikkevandskvalitet overholder efter en let renovering alle krav, og i december 2013 trak politikerne påbuddet om tvangstilslutning til offentligt vandværk.
Som direkte part i sagen har familien ret til aktindsigt, men kommunen nægter og henviser også her til politiet.
Kommunens og politiets håndtering af sagen giver anledning til stor undren. Berammelse af to aflyste retsmøder og nu et tredje i en så bagatelagtig sag synes at være spild af Rettens tid og resurser henset til ventetider ved de danske domstole.
Disse mærkværdige forhold bliver måske blotlagt ved retsmødet den 13. maj 2014 kl. 14:15, når kommunens repræsentant skal afhøres som vidne – med mindre dette retsmøde ligesom de to foregående bliver aflyst i sidste øjeblik.

Publiceret 05 May 2014 11:45