Mark Jensen fra UUV Køge Bugt byder den bornholmske UU gruppe velkomme til UUV’s center i Ølby.

Mark Jensen fra UUV Køge Bugt byder den bornholmske UU gruppe velkomme til UUV’s center i Ølby.

UU Bornholm gæstede UUV Køge Bugt

KØGE: Det var ikke fra havnesiden i Køge, men via Rønne – Ystad, at 11 vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) kikkede forbi UUV Køge Bugt i Ølby Centeret fredag den 2. maj til en orientering om nye vejledningstiltag i UUV.
Afdelingsleder Christel Jørgensen præsenterede UUV's nye IT system, som er omdrejningspunktet i et hvert UU center, da det er via dette system, at UU vejlederne orienteres om unges optagelse, afbrud og tilflyttere til det område som UU centeret dækker.
I UUV er det kommunerne Greve, Køge, Solrød og Stevns som der arbejde med, mens UU Bornholm kun har én kommune at skulle forholde sig til. Der var stor interesse i UUV's nye IT system fra den bornholmske delegation.
- Det var vejlederne Rita, Susanne og Pia fra UUV's grundskoleteam, der præsenterede et helt nyt og aktuelt spil som UUV har udviklet – GÆT ET JOB. Spillet lægger op til aktiviteter omkring en spilleplade hvor indgår informationer fra den nationale uddannelsesportal – UG - om uddannelser og job, som elever i grundskolen skal udvise viden om, eller gætte. Spillet har med stor succes været afprøvet i skoleklasser i Greve kommune og til næste skoleår, er det meningen, at spillet skal udbredes til alle 50 skoler i UUV's område i Køge Bugt, oplyser Mark Jensen fra UUV Køge Bugt.
UUV's projekt med Ung til Ung vejledning på nogle af skolerne i Greve vakte stor interesse blandt de bornholmske gæster.
I dialogen om vejledningen efter grundskolen kunne UU Bornholm fortælle som et spændende samarbejde mellem Jobcenteret og UU på Campusområdet i Rønne, hvor UU vejledningen har en fremskudt rolle.
Centerleder Mark Jensen, UUV, kunne i sin velkomst fortælle, at han som formand for UU Danmark ville lave et genbesøg på Bornholm i forbindelse med Folkemødet den 12.–15. juni.
Mark Jensen er engageret til at deltage i en debat om Produktionsskolerne den 13. juni kl. 16 Ved Allinge Røgeri og sidder i panelet der skal drøfte Erhvervsuddannelsesreformens udfordringer på Høiers Iscafé på Allinge Havn lørdag den 14. juni kl. 10.
- Det er altid spændende at møde andre UU centre, og vi er selvfølgelig glade for, at vi kan tiltrække andre UU centre til UUV fordi, der er interesse for den måde vi griber vejledningsopgaven an på her i Køge Bugt, siger Mark Jensen, der fik at vide fra UU leder Gitte Hagelskjær Svarts, Bornholm, at der har været stor tilfredshed med besøget.
Den bornholmske gruppe fortsatte efter besøget til UU Center Syd i Ishøj, hvor der var planlagt program frem til kl. 17,30, så mon ikke den Bornholmske gruppe var fuldt lastede da de vendte tilbage på øen sent på aftenen…
pm

Afdelingsleder Christel Jørgensen stående, UUV, orienterede om UUV’s problemfri overgang til en nyt og mere brugervenligt IT system fra UNO IT.

Afdelingsleder Christel Jørgensen stående, UUV, orienterede om UUV’s problemfri overgang til en nyt og mere brugervenligt IT system fra UNO IT.

Publiceret 05 May 2014 08:30