Norddjurs:

Bedre service på psykiatriområdet

Af
Henriette Klausen

Serviceniveauet på psykiatriområdet i Norddjurs Kommune skal forbedres.
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte en halv million kroner til formålet.
Og nu er der konkrete forslag på bordet, blandt andet anbefaler forvaltningen at der etableres en netværkscafé for de mest isolerede psykiatribrugere.
Derudover skal der løbende afholdes informationsmøder for pårørende til psykisk syge, og etableres uddannelsesforløb og netværksgrupper for de pårørende.
Tilbuddene vil blive evalueres i løbet af 2016.

Publiceret 05 May 2014 07:09