Berettigede forventninger

Kelstrup-sagen har vendt begreberne "berettigede forventninger" og "uberettigede forventninger" på hovedet. I Haderslev Kommune er det blevet til, at den, der får en løgn ført til protokols som sandhed i en bestemt sag, har berettigede forventninger, mens de, der advokerer for ret og rimelighed, har uberettigede forventninger i samme sag.

Jens Outzen, Kelstrup Kystvej, overtog i 90erne en ejendom ved Kelstrup Strand, der i skødet er benævnt som sommerhus. Han vil gerne udvide, men det kan han ikke, fordi han bor i et sommerhus. Havde han boet i et helårshus havde det været noget andet på grund af forskellige regler.

Altså går han til en kommunal sagsbehandler, og på trods af hvad der står i skødet, vurderer sagsbehandleren, at Outzen bor i et helårshus - og på baggrund af den vurdering får Outzen byggetilladelse.

Outzen har behændigt undladt at rette oplysninger i BBR-registret. Her fremgår det fejlagtigt, at der er tale om et helårshus. Det er en brøde, der normalt straffes med en bøde, når forseelsen er bevidst. Her kommer hans bevidste fejl ham til gode, fordi forvaltningen kludrer og ikke tilbudsgående undersøger sagen, hvilket senere fører til påtale til kommunen fra højere myndighed.

Byggetilladelsen, der jo bygger på en løgn, er ulovlig, og den kan og skal kommunen naturligvis tilbagekalde, hvilket også i første omgang skete. Det kan koste kommunen nogle kroner i erstatning, fordi sagsbehandleren, der på grund af sin sagsbehandling blev fyret, kan have givet Outzen en berettiget forventning om, at han må lave sin tilbygning - selv om har løjet sig til sin fordel.

Der kunne sagen så være stoppet, men det nye borgerlige flertal vil noget andet (og det røde mindretal tier). Sagen skal afsluttes billigst muligt for kommunen, så derfor bliver juridisk afdeling sat på opgaven. Billigst for kommunen vurderes at være at fastholde, at Outzen har haft berettigede forventninger, hvorefter et omkring fem år langt byggestop annulleres.

Spørgsmålet er om protesterende naboer - og rettænkende borgere i almindelighed - ikke har haft berettigede forventninger til, at lov og orden overholdes i kommunen. Altså i dette tilfælde, at en ulovlig tilladelse, der bygger på en løgn fra ansøgeren, forbliver tilbagekaldt. Og om denne berettigede forventning ikke skal sættes over løgnerens "berettigede" forventninger.

Nu er status i kommunen, at løgneren har haft berettigede forventninger (han kom jo først!), mens de borgere, der går ind for ret og rimelighed, har uberettigede forventninger, hvorfor deres klager afvises.

Indviklet? Overhovedet ikke! Det drejer sig kun om, hvorvidt vi vil have ret og rimelighed, lige rettigheder for alle og om, hvorvidt løgn skal have fortrinsstilling for ret og rimelighed. Haderslev Kommune har foreløbig talt!

Sagen fortsætter naturligvis. Derom i et andet kapitel.

Havkatten Calle

Publiceret 10 May 2014 12:00