Middelfart Kommune inviterer boligejere til borgermøde om energistyring.

Middelfart Kommune inviterer boligejere til borgermøde om energistyring.

Nyt pilotprojekt:

Styr på energien i Middelfart

Udvalgte boligejere inviteres med i et pilotprojekt om energistyring

Energiforbruget i private hjem skal nedbringes, og derfor vil Middelfart Kommune invitere udvalgte boligejere med ombord i et pilotprojekt om energistyring. Projektet starter op med et borgermøde tirsdag den 20. maj kl. 17-18.30 på Rådhuset i Middelfart.
Pilotprojektet skal undersøge, hvor store besparelser, der kan opnås på energiforbruget ved at installere energistyring på el og varme, og evt. yderligere isolering af boligen.
De udvalgte boliger i Middelfart ligger i kvarteret omkring Hollændervej og Postmosevej, hvor der ligger en stor andel af boliger opført i 1960-1980. Der er gode erfaringer med at energieffektivisere i denne type boliger, og derfor har kommunen valgt at henvende sig direkte med brev til boligejerne.
På borgermødet skal kommunen finde 10 boliger til at deltage i pilotprojektet ”Styr på Energien”. Boligerne vil få foretaget et energitjek og senere en installering af et energistyringssystem, der sørger for at der kun bruges energi i husstanden, når der er brug for det. Systemet kræver ikke indgreb i bygningen, men betyder besparelser på 10-15% på energiregningen. Tilmelding til borgermødet på Jorgen.Knudsen@middelfart.dk senest d. 19. maj.

Publiceret 10 May 2014 07:00