Omstridt byggeri kan genoptages

Kelstrup-sagen er gået ind i en ny fase. Sommerhusejer Jens Outzen har nu for anden gang af Haderslev Kommune fået tilladelse til et byggeri i forbindelse med sit sommerhus på Kelstrup Kystvej.

Den første tilladelse fik han i 2009, hvorefter kommunen tilbagekaldte tilladelsen, da han havde indledt byggeriet. Det har ligget stille siden, men nu kan han altså fortsætte.

Det gør selve sagen også, for naboerne har allerede indsendt indsigelser til både Statsforvaltningen og ombudsmanden.

Selve sagen er så kaotisk og så fyldt med juridiske spidsfindigheder, at den egner sig til undervisningsbrug for vordende jurister.

Det er i denne sag, Haderslev Kommune er blevet truet med en retssag om mere end 3 mio. kr. i erstatning. Nu, da Jens Outzen har fået medhold, følger sandsynligvis et krav om erstatning af en vis størrelse - om end det nok bliver en del lavere. Outzen må jo have krav på at få sine udgifter dækket, bl.a. et ret stort beløb til advokathjælp.

Den del af sagen er endnu uafklaret. Det er temmelig meget andet også, hvilket jeg i nogle følgende indlæg vil kommentere nærmere.

Havkatten Calle

Publiceret 10 May 2014 12:00