Majgøgeurt i fuld flor.

Majgøgeurt i fuld flor.

Botanisk spændende enge ved Margrethesøen

Naturhistorisk Forening for Sønderjylland arrangerer en tur til Margrethesøen ved Gråsten under ledelsen af biolog Vagn Heckmann, Haderslev og biolog Uwe Lindholdt, Aabenraa.
Det er mandag den 19. maj kl. 19, hvor mødestedet er P-pladsen ved Margrethesøen. Følg skiltet fra Felstedvej mod Margrethesøen. Alle er velkomne, og deltagelse er gratis.
Engene ligger på sydsiden af Margrethe Sø i Gråstenskovene. Det er nogle af de smukkeste og botanisk set mest spændende enge i Sønderjylland, hvor der vokser flere orkidearter samt hjertegræs og lav skorsoner.
I området er der dejlig udsigt over søen og engene samt fine oplevelsesmuligheder i den omkringliggende kuperede skov.

Stedets historie

Engene har været græsset med kreaturer i århundreder. Det er derfor de specielle planter vokser i området i dag. De er afhængige af græsningen, og de tåler ikke at arealerne vokser til med buske og træer, pløjes eller gødskes. For at de specielle plantearter kan overleve har skovdistriktet i 1990 genoptaget naturplejen i området.

Herefordkvæg på engene

Det er specielt orkideerne, der tiltrækker sig meget opmærksomhed. Majgøgeurten med sine rødviolette blomsterstande findes i tusindvis på engene. Skovgøgeliljen med sine smukke hvide blomster er den anden orkideart. Den er ikke helt så almindelig, men ses alligevel med flere hundrede blomstrende planter. Desuden findes der også lav skorsoner og hjertegræs. Den sidste kun i ganske få eksemplarer.
I øvrigt kan man i skoven omkring engene finde de øvrige tre arter orkideer der vokser i området: Tyndakset gøgeurt, skovhullæbe og ægbladet fliglæbe.

Kun kikke - Ikke røre

Naturligvis skal man nøjes med at nyde synet af de smukke og sjældne planter på engene. Alle orkideer er fredede og må således hverken plukkes eller graves op. Hjertegræs findes kun i få eksemplarer, så den tåler dårligt at blive plukket.

Publiceret 11 May 2014 07:00