Udvalgsformand Thyge Nielsen roser Sundhedscenter Varde for deres nye digitale satsning

Udvalgsformand Thyge Nielsen roser Sundhedscenter Varde for deres nye digitale satsning

Stor udfordring med kronisk syge borgere

I Region Syddanmark er der i dag 133.000 borgere med KOL, diabetes og hjertesygdomme

Af
Kim Schou

Kommunerne og regionerne står med store udfordringer i fremtiden.
Mere end 133.000 kronikere er der i Region Syddanmark med henholdsvis KOL, diabetes og hjertesygdomme.
""Vi har derfor en stor udfordring med dels at håndtere de mange kronisk syge borgere i dag og dem, som er på vej i de kommende år," fortæller udvalgsformand for Social og Sundhed i Varde Kommune, Thyge Nielsen.
Derfor lægger udvalget også sin lid til, at Sundhedscentret i Varde, som varetager en meget stor del af forebyggelsesopgaverne, i fremtiden fanger mange af borgerne, inden de bliver alvorligt syge.
"Vi har en stor udfordring i at nå dem vi gerne vil, med de tilbud vi har i dag. Det ser vi blandt andet fra et tilbud i Vejle, hvor det viste sig, at man digitalt nåede ud til langt flere borgere med behov for eksempelvis patientuddannelse," tilføjer Thyge Nielsen.
"Derfor ser vi gerne at borgerne bliver involveret lidt mere i tilrettelæggelsen af deres forløb og så skal vi have en masse fleksibilitet i vores tilbud," siger Thyge Nielsen, som roser Sundhedscenter Varde for deres nye digitale satsning.
"Her går det rigtig godt med de digitale rygestop kurser, og jeg ser frem til de kommende kurser, som vil være endnu et godt skridt på vejen mod vores mål om at blive landets sundeste kommune," slutter Thyge Nielsen.

null

Publiceret 11 May 2014 10:00