Region :

Overlægens datter fik kontortjans

Af
Dan Jensen

Normalt skal patienter kunne møde til mentalundersøgelse på psykiatrisk hospital i Risskov i forvisning om, at kun de relevante ansatte på sygehuset får kendskab til deres navn og historik.
Men det så en overlæge på retspsykiatrisk afdeling i Risskov tilsyneladende stort på en søndag i slutningen af november i fjor.
Da lægesekretærerne fandt søndagshonoraret for lavt og ikke ønskede at arbejde ekstra, indkaldte overlægen ifølge JP Aarhus sin datter til at sidde i forkontoret.
Sagen er nu endt i regionsrådet i Region Midtjylland i form af en redegørelse.
Efter rådgivning fra den juridiske afdeling i Region Midtjylland har psykiatriledelsen dog besluttet ikke at afskedige overlægen. Bruddet på tavshedspligten er heller ikke meldt til politiet.

Publiceret 11 May 2014 07:38