Driften af det fusionerede selskab vil have udgangspunkt i SØBOs nuværende lokaler på Sundsmarkvej 14 i Sønderborg.

Driften af det fusionerede selskab vil have udgangspunkt i SØBOs nuværende lokaler på Sundsmarkvej 14 i Sønderborg.

ASBO og SØBO planlægger fusion

De to boligforeninger, ASBO i Augustenborg og SØBO i Sønderborg, planlægger en fusion

Af
Af Svend Mikael Larsen

Bestyrelserne i de to boligforeninger ASBO og SØBO vil arbejde for en fusion af de to boligforeninger. Boligforeningerne har tidligere arbejdet tæt sammen. En fusion af de to boligforeninger vil give flere fordele for beboerne, blandt andet vil beboerne få mere service for pengene og en fusioneret forening vil være mere robust økonomisk, lyder det i en netop udsendt pressemeddelelse.
Frem for to mindre boligforeninger bliver en boligforening med næsten 2.000 boliger mere økonomisk, og den får større gennemslagskraft over for kommune og leverandører. Når der er flere til at betale for drift og vedligehold, vil selv større renoveringer og investeringer være nemmere at overkomme uden, at økonomien sættes over styr. Sådan begrunder de to boligforeninger det i pressemeddelelsen, som fortsætter:
En fusion gør det muligt at automatisere en del af administrationen, så den kan klares af færre personer end i dag. Det betyder, at personalet vil få mere tid til at servicere beboerne. Samtidig bliver det muligt at investere i ny teknologi, der vil forbedre servicen yderligere.

Har før arbejdet sammen

For år tilbage var der et tæt samarbejde mellem foreningerne, som begge har været administreret sammen og hver for sig af større administrationsselskaber. De større administrationsselskaber kan noget, som de små foreninger har svært ved, hedder det. Til gengæld mangler de større selskaber ofte det lokalkendskab og de praktiske tilgange til forholdene, som får tingene til at glide til dagligt. Derfor planlægger bestyrelserne i ASBO og SØBO efter en fusion selv at stå for drift og service, men vil benytte Domeas it-platform.

Lejemålet af ASBOs lokaler i Augustenborg bevares indtil videre pga. en lejekontrakt, der først giver mulighed for opsigelse i 2018 og fraflytning i 2020.

Lejemålet af ASBOs lokaler i Augustenborg bevares indtil videre pga. en lejekontrakt, der først giver mulighed for opsigelse i 2018 og fraflytning i 2020.

Konsekvenser af en fusion

Som en direkte konsekvens af en fusion vil administrationsbidraget falde for alle beboere i 2015 og muligvis endnu mere i 2016, når en række engangsudgifter er bortfaldet. På grund af størrelsen med knap 2.000 boliger vil foreningen have et repræsentantskab som øverste myndighed. Det har man allerede i SØBO, mens ASBO har en generalforsamling som øverste myndighed.
Der er ikke fundet noget nyt navn til den fusionerede forening, men efter en fusion vil den nye forening udskrive en navnekonkurrence blandt beboerne.
Rent praktisk fusionerer ASBO ind i Boligforeningen SØBO som det fortsættende selskab. Den nye organisationsbestyrelse kommer til at bestå af ni medlemmer, hvor de fem er valgt af SØBOs repræsentantskab og fire vælges af ASBOs generalforsamling. Formand bliver Jens Erik Nielsen, nuværende formand i SØBO, indtil der vælges en ny på repræsentantskabsmøde i 2016. Forretningsfører bliver Hans Peter Hollænder, som i dag er forretningsfører i SØBO.

Fakta
ASBO har 609 lejemålsenheder og SØBO har 1.132 lejemålsenheder. En fusioneret boligforening vil således rumme 1.741 lejemålsenheder. SØBO administrerer endvidere 213 private andelsboliger.

Publiceret 20 May 2014 14:00