Bløde trafikanter er mest udsatte

Stor trafik-aktion i denne uge

Politiet gennemfører i denne uge - ind til på søndag den 25. maj - en landsdækkende indsats målrettet cyklist- og knallertforseelser i trafikken.

Bløde trafikanter udgør en betydelig del af dræbte og tilskadekomne i trafikken, og er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker. I 2012 blev 22 cyklister og 13 knallertkørere dræbt i trafikken. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkører en medvirkende årsag. Et redskab i indsatsen mod ulovlige knallerter er de såkaldte ¿rullefelter¿, hvor politiet kan måle om knallerter kan køre mere, end de er godkendt til. Hvis knallerter kører for stærkt, udgør det en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne. Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og fællesstier. Det kan også give støjgener til irritation for omkringboende.

Publiceret 20 May 2014 08:00