Lellinge skole står foran lukning i Køge kommunes nye skolestruktur. (Arkivfoto: DS).

Lellinge skole står foran lukning i Køge kommunes nye skolestruktur. (Arkivfoto: DS).

Ny skolestruktur skal sikre gode skoler i Køge

KØGE: Nødvendigt at drive skolerne mere effektivt for at finde penge til kvalitetsløft, mener forligskredsen bag skolebudgettet i Køge Kommune, der har lavet et fælles politisk oplæg til ny skolestruktur. Tre skoler foreslås lukket, mens tre andre får ændret klassefordelingen.  
Eleverne på Køge Kommunes skoler skal være så dygtige som overhovedet muligt. Derfor er det nødvendigt at drive skolerne mere effektivt, så pengene bruges på børn og god undervisning i stedet for på mursten og bygninger.
Det mener forligskredsen bag skolebudgettet i Køge Kommune, som tirsdag præsenterede et fælles politisk oplæg til ny skolestruktur, der bl.a. betyder skolelukninger. 
Seks af kommunens folkeskoler berøres direkte af aftalen. Lellinge Skole, Gørslev Skole og Højelse Skole foreslås lukket. Holmebækskolen og Alkestrupskolen skal fremover være 0-5. klasses skoler, mens Herfølge Skole udelukkende bliver for 6-9. klasses elever, hvis forslaget til ny skolestruktur vedtages.
Der skal desuden undersøges muligheder for at finde en anden placering til specialskolen Ellebækskolen.
De resterende ti folkeskoler i Køge Kommune vil køre videre som nu i uændret form. 
 
Læs mere på www.koege.dk/skolestruktur
 

Vil hellere spare på drift end på kvalitet

Oplægget om ny skolestruktur er en følge af sidste års budgetforlig, hvor det daværende Byråd besluttede at sætte flere penge af til blandt andet at understøtte folkeskolereformen, som netop skal være med til at gøre en god skole bedre. Byrådet valgte samtidig at overlade til det nye byråd at finde de konkrete steder, hvor de 15 mio. kr. skulle tages fra. 
Den nye skolestruktur vil – såfremt den vedtages endeligt - give en varig, samlet besparelse på ca. 12,5 mio. kr. om året fra 2016, mens den resterende del primært kan hentes via reduktion af midler til skolebiblioteker.
Målet med en ny struktur er at effektivisere driften af skolerne – blandt andet på nogle af de skoler, som er ramt af faldende børnetal og dermed har større udgifter per elev end de store skoler. Over de næste 5-6 år ventes elevtallet at falde med yderligere 700 elever i Køge Kommune, som den nye struktur imødekommer. 
- Det er aldrig populært at lukke skoler. Når forligskredsen bag skolebudgettet alligevel har bedt forvaltningen om at lave oplæg til ændret skolestruktur, så handler det om, at vi hellere vil spare penge på drift end på kvaliteten af skolens indhold. Alternativet ville være generelle besparelser, som ville gå ud over f.eks. tolærer-undervisning, inklusionsindsatser, svømmeundervisning og lejrskoler – vel og mærke på samtlige 16 skoler i kommunen, fortæller borgmester Flemming Christensen, som suppleres af Skoleudvalgsformanden Helle Poulsen:
- Alting er i sidste ende en prioritering – og i forligskredsen bag skolebudgettet vurderer vi, at det vil være formålsløst at bruge penge på at løfte skolerne gennem folkeskolereformen, hvis vi med grønthøsterbesparelser samtidig skærer ned på kvaliteten i den anden ende. Så er vi jo lige vidt. Derfor er det nødvendigt at kigge på den grundlæggende struktur i vores skolevæsen, pointerer Helle Poulsen.

Offentlig høring til juni

Det politiske oplæg til ny skolestruktur vil komme i offentlig høring fra 19. juni til 26. august, hvor alle har mulighed for at give deres input til den. Der vil også blive holdt møder med henholdsvis skolebestyrelser og ansatte på de berørte skoler, så de kan få uddybet grundlaget for ny skolestruktur.  
Køge Byråd træffer endelig beslutning om kommunens fremtidige skolestruktur den 23. september 2014. En ny skolestruktur vil i givet fald træde i kraft fra august 2015.
Forligskredsen bag oplæg til ny skolestruktur består af Venstre, Det Konservativt Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Ny Centrum, Dansk Folkeparti samt løsgængerne Søren Brask og René Jespersen.
pm

Forslag til ny skolestruktur

Køge Kommune har i dag 16 folkeskoler. Seks af skolerne berøres direkte af forslaget til ny skolestruktur, mens de resterende ti kører videre som hidtil. Konkret lægger modellen til ny skolestruktur op til:

• Lukning af Lellinge skole.

• Lukning af Gørslev skole.

• Lukning af Højelse skole.

• Omlægning af Holmebækskolen og Herfølge Skole til nye, selvstændige 0-5. klasses og 6-9. klasses skoler.

• Overflytning fra Alkestrupskolen til Herfølge skole efter 5. klasse (i dag efter 7. klasse).

Der skal desuden undersøges muligheder for at finde en anden placering til specialskolen Ellebækskolen.

Ændringerne vil give en varig, samlet besparelse på ca. 12,5 mio. kr. om året fra 2016.

Oplægget til den nye skolestruktur kommer i offentlig høring fra den 19. juni til den 26. august.

Byrådet træffer beslutning om skolestrukturen den 23. september.

Publiceret 20 May 2014 12:00