Favrskov:

Kommunen undersøger naturbeskyttede arealer

Af
Bent Larsen

Favrskov Kommune vil igen i år besigtige naturbeskyttede arealer - enge, overdrev, moser, heder og vandhuller. Kommunen benytter konsulenter til en del af arbejdet.
Arealerne er vejledende udpeget og vil efterfølgende blive opdateret på Danmarks Miljøportal.
Sker der ændringer på arealer, vil lodsejerne ikke automatisk få besked, men de kan finde udpegningerne på arealinfo.dk eller på kommunens hjemmeside.
Undersøgelserne foregår i perioden maj til oktober.

Publiceret 20 May 2014 06:40