Randers:

10 millioner til udsatte familier

Af
Bent Larsen

Randers Kommune har fået tildelt helt præcist 9.986.734 kr. fra Beskæftigelsesministeriets pulje til ”Helhedsindsats for udsatte familier”. Således er en pulje på i alt 91 mio. kr. blevet fordelt mellem 10 kommuner – herunder Randers.
Det er Jobcenter Randers, der, sammen med Bysekretariatet og Familieafdelingen, har søgt pengene, som skal bruges til en helhedsorienteret indsats for udsatte familier.
De cirka 10 millioner kroner skal således bruges på et tværgående projekt, som skal afprøve nye metoder og rammer med det formål at gøre flere udsatte familier selvforsørgende.
Et særligt fokus vil være at bryde den negative sociale arv, så børnene i disse familier gennemfører et uddannelsesforløb og i højere grad end deres forældre bliver selvforsørgende.

Publiceret 20 May 2014 06:28