Det bliver et imponerende syn, når det nye sygehus om få år står færdigt.

Det bliver et imponerende syn, når det nye sygehus om få år står færdigt.

”Det skal være en god oplevelse, at komme på sygehuset”

Byggeriet på Sygehus Lillebælt i Kolding er som de fleste borgere nok har bemærket, i fuld gang. Kraner, håndværkere, omveje og spærrede indgange møder i dag patienter og pårørende. Men hvordan kommer det hele egentlig til at se ud, når det er færdigt?

Af
Af Anne Andersen

En lille milliard – det er hvad det koster at forandre det der i mange år har heddet Kolding Sygehus. Kendetegnet for de mange besøgende og patienterne der kommer op Skovbrynet er i dag rulletrappen og den lange, lange hvide gang man skal hen ad for at komme til sit mål. Men på det nye, store Sygehus Lillebælt bliver det en helt anden oplevelse at træde ind af døren. Både syns- dufte og høresansen skal stimuleres, det fortæller byggeplanlægger og arkitekt Birgitte Juel Lau Eriksen:
”Når byggeriet i begyndelsen af 2016 står færdigt, så er det en helt anden oplevelse man som besøgende eller patient får, når man kommer til sygehuset. Ved hovedindgangen vil vi gerne skabe en forhal som skal være en slags byrum. Det skal være lyst og venligt, der skal være en cafe, og det skal være rart at være der”, smiler Birgitte Juel Lau Eriksen og fortsætter:
”Der skal ikke lugte af friture og pomfritter. Der skal serveres sund mad og der skal dufte af nybagt brød og frisk salat. Det vigtigste, når man kommer til sygehuset er, at man føler sig velkommen, og at der er nogle til at tage imod en. Man må gerne få en god oplevelse, når man kommer på sygehuset”, pointerer Birgitte Juel Lau Eriksen:
”Samtidig skal vi forsøge at mindske de faktorer der øger stress, da sygdom og uvished i sig selv er stressfuldt nok for patienterne”.

FAM og sengeafsnit

Visionen på det nye sygehus er, at patienten skal komme først. At patienten skal i fokus. I forhallen vil der, ligesom der er i dag, være stifindere som hjælper borgerne på vej. Desuden skal indretningen og farverne være med til at gøre turen på sygehuset overskuelig og behagelig:
”Vi skal tænke mere som i servicebranchen, og vi skal få patienterne til at føle, at de har nogle valg, når de kommer på sygehuset. Men vi forsøger hele tiden at tænke i, at det ikke skal være mere end to valg, så når man ankommer skal man enten ind ad hovedindgangen eller ind på FAM (Fælles akut modtagelse). Når man eksempelvis så kommer til vores skadestue (FAM), så vil man blive mødt af en sygeplejerske. Herefter vil der være et team af læger samlet ét sted, så hvis man har brug for yderligere behandling, så skal man ikke sendes ud til fire forskellige afdelinger, men det hele foregår ét sted. Patienterne skal ikke vente og de føler ikke, at de bliver overladt til sig selv – det giver tryghed”.

Parkeringshus og enestuer

Ud over det store byggeri på selv sygehuset, så er der også gang i byggeriet af et stort sundhedshus, ligesom det også er blevet besluttet, at der skal være et parkeringshus med plads til 400 biler.
Lige nu er håndværkerne ved at støbe fundamentet, og få placeret 40 søjler igennem de tre eksisterende bygninger + de seks nye etager i sengeblokken. Når der er fleste i gang arbejder der mellem 400-500 håndværkere i på byggeriet, der, når det er færdigt, kan rumme 240 patienter i senge afdelingen og hvor der er 57 pladser på FAM:
”I dag er der både tre- og firemands stuer på sygehuset. Sådan kommer det ikke til at være fremover. Igen, med tanke på visionen om, at patienten kommer først, så kommer fortrinsvist til at være enestuer og enkelte to-mandsstuer. Alle undersøgelser viser, at det er bedst for patienten og hvor hurtigt patienten bliver rask”, forklarer Birgitte Juel Lau Eriksen og lover slutteligt, at det bliver en helt anderledes oplevelse at komme på det nye Sygehus Lillebælt:
”Folk skal være hurtigt raske og de skal have en god oplevelse, når de kommer på sygehuset. Der skal være små pladser med masser af lys, en god udsigt og et behageligt sted at sidde. Det skal ikke være en ligegyldig oplevelse at komme på sygehuset, det skal være en god oplevelse, hvor man føler, at man er velkommen og hvor det er nemt at finde rundt”.

Fakta

Arbejdet er berammet til at være tilendebragt primo 2016.
I 2017 rykker hele psykiatrien til henholdsvis Vejle og Aabenraa og den bygning skal derefter bruges til behandlingsklinik.
Der vil komme en ny specialklinik for øre, næse og hals ligesom den ambulante klinik udvider.

Publiceret 21 May 2014 08:30