Indgangspartiet til det nye visionære vandhus i Køge. (Ill. Krüger A/S, EKJ og Gottlieb Paludan Architects.

Indgangspartiet til det nye visionære vandhus i Køge. (Ill. Krüger A/S, EKJ og Gottlieb Paludan Architects.

Fremtidens vandværk opføres i Køge

Krüger A/S valgt som rådgivere til nyt visionært vandhus i Køge

KØGE: Energiforsyningen i Køge vil skabe et fremtidssikret vandhus, som kombinerer produktionen af rent drikkevand med forskning, læring og leg med vand. Rådgiverteamet til opgaven er nu valgt.
Det vindende forslag er udarbejdet af Krüger A/S med Gottlieb Paludan Architects og EKJ Rådgivende Ingeniører som underrådgivere. Rådgiverkontrakten blev underskrevet tirsdag 20. maj hos Energiforsyningen i Køge.
Energiforsyningens nye vandhus vil omfatte både vandværk, vandtestcenter med forsknings- og undervisningsfaciliteter og en vandpark, hvor børn og andre besøgende kan lege med og lære om vand.
Vandhuset indeholder desuden nyt domicil og arbejdspladser for Energiforsyningens medarbejdere og forventes at stå klar til at blive taget i drift i efteråret 2016.
- Vi glæder os over at have nået denne milepæl i en lang, spændende proces. Det vindende forslag opfylder til fulde vores forventninger til et moderne, effektivt og forsyningssikkert vandværk, der samtidigt er udadvendt og inviterer små og store borgere, forskere og studerende til oplevelser og læring. Det teknisk avancerede vandhus har potentiale til at blive et nyt oplevelsesmæssigt og teknologisk fyrtårn for Køge, og vi ser frem til et godt samarbejde med det vindende rådgiverteam, siger Søren D. Brask, bestyrelsesformand for Energiforsyningen.
Det nye vandhus skal erstatte det gamle vandværk på Søndre Allé og kommer til at ligge på Gymnasievej/Vasebækvej, hvor det vil være synligt fra Ringstedvej. Byggeriet bliver en del af en ny, grøn "vandpark" med vandfald, vandrender, pumper og regnvandsbassin for børn og områdets beboere.
Forslaget er bl.a. valgt på grund af sin sikre arkitektoniske disposition, samspillet mellem hus og landskab samt en fleksibel disponering, som er med til at fremtidssikre anlægget.
Der er således store forventninger til, at forslaget til det nye vandværk – også teknisk og arkitektonisk – kommer til at sætte den fremtidige standard for denne type anlæg.
- Det er en stor glæde at være med til at skabe et af Danmarks mest moderne vandværker med fokus på de nyeste teknologier, som sikrer høj vandkvalitet, sikkerhed for forbrugerne samt energi- og miljøhensyn. Derudover ser vi et spændende potentiale i Vandtestcentret som en aktuel platform for at udvikle og markedsføre danske vandteknologier internationalt. På den måde kan vi sammen skabe eksport og arbejdspladser, siger projektleder Erling Fischer fra projektets totalrådgiver Krüger A/S.
- Det har været en spændende udfordring at skabe en arkitektur, der lader vandet være den absolutte hovedperson, hvad enten det drejer sig om det højteknologiske behandlingsanlæg eller om vandparkens mere sanselige elementer. Vi glæder os til at være med til at sætte nye standarder for, hvordan tekniske anlæg kan udformes og anvendes, tilføjer sagsarkitekt Christina Tolstrup fra Gottlieb Paludan Architects om projektet.
Køges nye vandhus forventes indviet i løbet af 2016.
pm

Totalrådgiverkontrakten blev underskrevet tirsdag middag hos Energiforsyningen på Revlen 2 i Ølsemagle. Fra venstre ses markedschef Erling Fischer fra Krüger A/S, bestyrelsesformand for Energiforsyningen i Køge, Søren D. Brask, direktør Line Hollesen, Energiforsyiningen og direktør Leif Bendtsen, Krüger A/S. (Foto: JCJ).

Totalrådgiverkontrakten blev underskrevet tirsdag middag hos Energiforsyningen på Revlen 2 i Ølsemagle. Fra venstre ses markedschef Erling Fischer fra Krüger A/S, bestyrelsesformand for Energiforsyningen i Køge, Søren D. Brask, direktør Line Hollesen, Energiforsyiningen og direktør Leif Bendtsen, Krüger A/S. (Foto: JCJ).

Arkitekt Christina Tolstrup fra Gottlieb Paludan Architects viser et par af de fremstillede planher om Køges nye vandhus. (Foto: JCJ).

Arkitekt Christina Tolstrup fra Gottlieb Paludan Architects viser et par af de fremstillede planher om Køges nye vandhus. (Foto: JCJ).

Publiceret 21 May 2014 06:00