Formand og næstmand for Aabenraa Lærerkreds, Torben Hagedorn (tv) og Mads Lund, har ekstra travlt i denne tid.

Formand og næstmand for Aabenraa Lærerkreds, Torben Hagedorn (tv) og Mads Lund, har ekstra travlt i denne tid.

Planlægningen kører i højeste gear

Folkeskolereformen kræver ekstra planlægning på skolerne

Af
Af Betina Skjønnemand

1. august i år træder den nye folkesokolereform i kraft, og lige nu arbejdes der på højtryk på de enkelte skoler for at få styr på, hvordan den nye skoledag skal se ud for lærere og elever.
Reformen udstikker nogle rammer for en ny skoledag, som det så er op til den enkelte skole at fortolke. Og det kan der komme vidt forskellige løsninger ud af. Et af de væsentligste elementer i den nye reform er, at eleverne skal være længere tid i skolen.
Og på det punkt er der en vis skepsis at spore på Lærerkredsens kontor i Aabenraa.
“Grundlæggende er reformen et udtryk for en holdning, der siger “jo flere timer, jo mere faglighed”. Vi lærere mener ikke, det er mængden af undervisning, der gør eleverne dygtigere. Vi vil hellere snakke kvalitet”, lyder det fra Aabenraa Lærerkreds formand, Torben Hagedorn.

Planlægningen kører

Skolerne skal hver især finde måder, hvorpå de kan udfylde reformens rammer. Og det kommer til at betyde, at der vil blive større forskelle på skolerne efter reformen er trådt i kraft.
På Kongehøjskolen arbejder de i øjeblikket hårdt på at få lærernes arbejdstid og elevernes skemaer til at gå op.
“Med reformen er det ikke længere kun de enkelte fag, der skal fordeles og skemalægges. Nu skal vi også fordele opgaver som lektiecafé, samarbejde mellem skolens personale og så det nye element, understøttende undervisning. Så planlægningen er noget mere omfattende i år”, fortæller skoleleder Lisa Holden Christensen.
Hun fortæller, at stemningen er en smule anspændt på skolen lige nu.
“Det er fuldt forståeligt. Alle er jo spændte på, hvad fremtiden byder, og så har alle nu brug for, at vi får afklaret, hvordan arbejdsdagen kommer til at se ud for den enkelte efter 1. august”, slutter Lisa Holden Christensen.
På Løjt skole er skoleleder Merete Gissel fortrøstningsfuld.
“Vi er der, hvor vi skal være, synes jeg. Vi har hele skoleåret været i et konstant drive frem mod reformen”, lyder det fra Merete Gissel.
Hun understreger at selvom kalenderen passerer 1. august, så vil tingene fortsat udvikle sig.
“Når man skal vende et stort tankskib, så er man jo nødt til at have nogle grader at gøre det på. Vi kommer til at tilpasse hen ad vejen efterhånden som situationerne opstår. Men jeg føler, vi har en god dialog hele vejen rundt”, slutter Merete Gissel.

Publiceret 21 May 2014 11:00