DEBAT:

S var blot 14 dage om at skifte mening

Lis Ravn Ebbesen (SF)
Socialudvalgsformand
Lindealle 18

I dag har uddannelsesudvalgsformand Christian Haugk udsendt en pressemeddelelse om det kommende skoleår.
På byrådsmødet 28.4. foreslog SF at der blev sendt brev til forældrene med børn i folkeskolen, fordi vi syntes den enkelte lærer kommer i klemme i forhold til forældre samarbejdet . For med fuld tilstedeværelse på skolen, skal al forældrekontakt også være i lærerens arbejdstid.
SF blev stemt ned af samtlige partier. Og fik knubbede ord med på vejen hele raden rundt. Christian Haugk sagde (citat fra lydfil fra byrådsmødet)
”At vi har 23 forskellige folkeskoler og dermed 23 forskellige skolehverdage, så der er behov for 23 former for forskellige informationer til forældrene på de 23 forskellige folkeskoler,” og derfor kunne der ikke sendes et brev med 1 information.
I dag har uddannelsesformanden udsendt det brev SF efterspurgte som pressemeddelelse, hvori man kan læse:
Det er som hidtil muligt for forældre at kontakte en lærer, når denne er på arbejde, og det vil typisk være i såkaldt ”normal arbejdstid”.
Det nye er, at lærerne ikke længere har noget arbejde, der laves derhjemme, hvorfor det fremover kun er muligt at træffe en lærer, når denne er på skolen, så hvis der udover det tidspunkt opstår uopsættelige sager, så må man som forælder tage kontakt til skolens ledelse.
Det budskab, SF ønskede politikkerne udsendte, kom ud. I SF er vi bare forundrede over, hvorfor det ikke var muligt for 14 dage siden. Men det er prisværdigt, at vise man er blevet klogere og alligevel kan udsende én pressemeddelelse, i stedet for 23 forskellige.
Når SF fandt det vigtigt var det fordi, SF ikke sidder i børne- og uddannelsesudvalget, og vi er uenige i udvalgets beslutning om, at lærerne er pålagt fuld tilstedeværelse på skolerne. Det betyder, at forberedelse skal foregå på skolen. Idet byrådets flertal åbenbart tror på højere faglighed når lærerne skal sidde ved et skrivebord på skolen og forberede sig. I SF tvivler vi.
Ligesom vi tvivler på at skolereformen kommer bedre fra start ved, at de midler der var til ombygning og materialer på skolerne, nu bruges på it og skriveborde til lærerne. SF har svært ved at se at der er fokus på eleverne med den beslutning.
I SF synes vi imidlertid at den enkelte lærer kommer i klemme i forhold til forældre samarbejdet. For med fuld tilstedeværelse på skolen, skal al forældrekontakt også være i lærerens arbejdstid. Men i et demokrati respektere SF flertallet ret til at beslutte, hvad de vil.
Men med ret kommer pligt. Pligten til at stå ved det ansvar flertallet har og oplyse forældrene om at det er det man politisk har valgt.
Således de lærere flertallet har besluttet arbejdstid for ikke bliver dem der skal forklare uddannelsesudvalgets beslutning, når forældre stiller spørgsmål ved den ordning. Derfor er var det fra SFs side et forslag om at byrådet lever op til sin rolle som arbejdsgiver.
For 14 dage siden umuligt - i dag en realitet. Så tak, bedre sent end aldrig.

null

Publiceret 21 May 2014 14:00