En intimiderende direktør

Af den aktindsigt, jeg har fået i forbindelse med Benny Bondes ulovlige opdyrkning af den offentlige sti i det nordlige Haderslev, Fårestien, er der en mail, der mere end mange ord når ind til det essentielle.

Mailen er fra en borger, jeg her anonymiserer. I et uddrag hedder det "Foreligger der nyt om, hvornår formanden for Teknik og Miljø vil meddele formanden for Teknik og Miljø påbud om at retablere den del af Fårestien, som han uretmæssigt har opdyrket?".

Umiddelbart lyder uddraget kryptisk, men forklaringen er enkel. Benny Bonde er landmanden, der ulovligt har inddraget en del af Fårestien og opdyrket den. Benny Bonde er også formand for det udvalg, der i dag hedder Plan & Miljø - og altså i virkeligheden den, der politisk skulle stå for anmeldelse af sig selv.

Sådan fungerer Benny Bonde naturligvis ikke, for han har været fuldt bevidst op, at han oppløjede en offentlig sti, og som politiker er han fuldt bevidst om, at der nok ikke er nogen i forvaltningen, der tør politianmelde ham.

Det er der tilsyneladende heller ikke, for ingen har hidtil gjort det, skønt sagen har været almindelig kendt på rådhuset. Der er fra højeste sted lagt låg på sagen.

Det sidste fremgår af en anden mail, hvori det hedder i et svar til en borger "Med hensyn til oppløjning af stien, bliver du nødt til at stille samme spørgsmål til dir. for Erhvervs- og Borgerservice Rune Larsson. Han har valgt selv at køre sagen i forhold til Benny Bonde".

Den mail mere end antyder, at Rune Larsson har intimideret sine medarbejdere. Han ophøjer en ganske banal sag, der efter sædvane fører til et påbud om retablering inden for en vis tidsfrist, og hvis tidsfristen ikke overholdes, følger en politianmeldelse for overgreb på offentlig ejendom. Fårestien ligger nemlig på kommunalt ejet jord.

I stedet gør Rune Larsson sig selv til sagsbehandler - og her viser han, at han har et lige så arrogant forhold til ret og rimelighed som Benny Bonde, der har mange politisager i sin rygsæk. Rune Larsson ser nemlig stort på sin notatpligt.

Af den aktindsigt, jeg har fået, fremgår, at der har været et møde mellem Rune Larsson og Benny Bonde, hvorefter Rune Larsson til en medarbejder sidst i november 2013 bl.a. skriver "efter aftale med Benny Bonde får vi retableret skelafmærkningerne". Fra selve mødet foreligger der ikke et notat, lige som det ikke er noteret, hvornår mødet fandt sted, hvor det blev holdt, og om der deltog andre end de to nævnte.

Det er mildt sagt ikke ordentlig sagsbehandling.

De seneste rykkere fra borgeren og Rosenbakkens Grundejerforening kom midt i marts. Ifølge den aktindsigt, jeg har fået, er der ikke sket noget siden. I hvert fald ikke noget, der er noteret - og raps står stadig på ulovlig oppløjet jord.

Havkatten Calle

Publiceret 21 May 2014 07:00