Norddjurs:

Arbejdet med at skabe øget turisme i gang.

Af
Henriette Klausen

Arbejdet med at udvikle turismen i landsbyerne i Norddjurs Kommune er kommet godt i gang.
Tre landsbyer, Gjerrild, Bønnerup Strand og St.Sjørup har fået støtte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, LAG og Norddjurs Kommune til at udvikle deres mulighed for øget turisme.
Projektet har fokus på turismeaktiviteter, som bygger på landsbyernes egne fortællinger, kultur og særpræg.
Status lige nu er, at der er etableret arbejdsgrupper i de tre byer, som blandt andet har fokus på stiforbindelser, rekreative opholdspladser, skiltning og sommerhøjskole.
Projektet løber frem til juni næste år.

Publiceret 21 May 2014 06:30