Leder af overbygningen på Hærvejsskolen, Pernille Retchat, glæder sig til det nye projekt. (Foto: Betina Skjønnemand).

Leder af overbygningen på Hærvejsskolen, Pernille Retchat, glæder sig til det nye projekt. (Foto: Betina Skjønnemand).

Reform:

Hærvejsskolen ryster posen

Efter sommerferien begynder en helt ny hverdag for de 250 elever i overbygningen på Hærvejsskolen i Rødekro

Af
Af Betina Skjønnemand

I overbygningen på Hærvejsskolen i Aabenraa er de på forkant med den skolereform, der træder i kraft efter sommerferien.
Byrådet har således lige nikket til en nyt projekt, som skolen har haft i støbeskeen gennem længere tid, og det vil forandre hverdagen markant for lærere og elever.
“Det er et projekt, vi arbejdet med, og man kan sige, at den nye folkeskolereform faktisk hjælper os i processen”, lyder det fra leder af overbygningen på Hærvejsskolen, Pernille Retchat.
Den nye overbygning i Rødekro kommer efter sommerferien til at have to omdrejningspunkter, nemlig holdundervisning og opdeling i primærgrupper. Man gør således op med de kendte klassedannelser.
“Idéen er, at eleverne skal undervises i hold, der er delt ind efter forskellige kriterier. Det kan f.eks. være læringsstil, niveau, køn eller noget helt fjerde. Fast ligger det dog, at man altid vil blive undervist sammen med andre elever fra samme årgang. Og så bliver man undervist på forskellige hold i alle fag, så man altså ikke har nogen fast klasse, men får nye hold ca. fem gange om året”, forklarer Pernille Retchat.
For alligevel at give eleverne et fast holdepunkt i skolen, bliver alle elever del af en såkaldt primærgruppe.
“Denne gruppe er en fast gruppe, som altså ikke ændrer sig. Hver primærgruppe kommer til at bestå af fem elever fra 7. årgang, fem fra 8. og tre fra 9. årgang. Og hver gruppe får tildelt sin egen primærlærer, som har ansvaret for trivsel, forældresamarbejde og lignende”, forklarer hun.
Og netop på punktet omkring dannelsen af primærgrupperne, kommer rammerne i den nye folkeskolereform til at bidrage til processen.
“Reformen indeholder elementet understøttende undervisning, hvor der åbnes op for at lave andre ting i skoletiden. Her hos os vil det konkret betyde, at vi finder tid til, at primærgrupperne har to faste ugentlige tider, hvor de mødes for at styrke det sociale element eleverne imellem. Den ene gang skal det være i forbindelse med noget bevægelse, og den anden kan er mere åben. Her kan man f.eks. spise frokost sammen eller andre sociale tiltag. Men der skal også findes plads og tid til de såkaldte time-løse fag, som f.eks. trafik og sexualundervisning”.

Positiv modtagelse

Alle har taget godt imod de nye planer på Hærvejsskolen. Pernille Retchat oplever, at lærerne er gået entusiastisk ind i planlægningen og glæder sig. Det samme er tilfældet hos elever og forældre.
“Især er jeg positivt overrasket over, hvor godt projektet er blevet modtaget blandt forældrene. Elever havde nogle indvendinger i starten, men vi har meldt det hele så tidligt ud, at vi har haft god tid til at imødekomme tvivlsspørgsmål, og nu oplever jeg, at alle glæder sig”, slutter Pernille Retchat.

Publiceret 21 May 2014 10:45