Venstre ved man, hvor man har, eller!!!

I den aktuelle sag om lukning af 3 lokalskoler, er Venstre vendt på en tallerken i forhold til deres markante meldinger i valgkampen om ikke at lukke skoler. Men nu erfarer man, at
Venstre går ind for disse skolelukninger, stik imod deres valgløfter. Nu er Venstre ikke det eneste parti, der talte varm for at undgå lukning af skoler for at sikre udviklingen i de berørte lokalområder, så hvad er det der foregår.
Skal politikerne virkelig komme afsted med at gennemføre sådanne politiske indgreb stik imod de vælgere, der har stemt på partier, der ønskede bevarelse af de omtalte skoler.
Igen ser vi, at politikken går i retning af, at lukke institutioner ned i yderområderne. Bibliotekerne er sparet væk, og nu skal skolerne stå for skud.
Lokale institutioner, der skal medvirke til at sikre lokalområdernes overlevelse, men nu ligner det mere, at man politisk vil lukke disse områder helt ned.
Hvor saglige er de begrundelser, der ligger bag disse beslutninger? Og skal det absolut være kolde økonomiske beregninger, der hele tiden skal være udgangspunkt for den kommunale politik?
Hvis Venstre, som valgkampens store vinder, mener noget seriøst med sine valgkampsløfter, så bør man trække sig ud af det flertal, der blev dannet efter kommunevalget, for det er sikkert ikke den sidste kamel Venstre skal sluge i den nye politiske orden i Køge Kommune.
Tilbage står nu, at kun en stærk folkelig protest imod lukning af biblioteker og skoler, kan tvinge politikerne i knæ. Kære vælgere, I har desværre sat jeres stemmer på partier, der nu vender sig imod jer.
Mogens Jung, Nær-demokratiet

Publiceret 21 May 2014 10:30