Egevolden - nu med over 600 beboere i de 252 lejligheder.

Egevolden - nu med over 600 beboere i de 252 lejligheder.

Flere beboere i Egevolden

- og større udgifter til offentlige ydelser..

Hvidovre Kommune har siden marts 2007 haft den fulde anvisningsret i Egevolden II, der består af 252 boliger.

Af
oashvidovreavis.dk

De kommunale anvisningsregler til disse boliger, er de samme regler som også gælder for Avedøre Stationsby. Der bliver hvert andet år foretaget et såkaldt øjebliksbillede i Egevolden II. Øjebliksbilledet er baseret på hvilke offentlige ydelser, der blev ydet den 1. marts 2014. Og disse ydelser er så efterfølgende omregnet til ¿helårsvirkning¿. De samlede udgifter til offentlige ydelser til de 252 boliger i Egevolden II er beregnet til 27,6 mio. kr. Ved det øjebliksbillede, der blev beregnet for to år siden - altså i 2012 - var udgifterne til offentlige ydelser 26,5 mio. kr. Der er således tale om en stigning på lidt over en million kr. Gunstig udvikling - trods alt Stigningerne i udgifterne er primært på kontanthjælp, mens udgifterne til sygedagpenge og førtidspension er dalet. Ved sidste opgørelse i 2012 var det vanskeligt at leje særligt de store boliger ud - og der var derfor nogle tomme boliger. Der er imidlertid ikke i øjeblikket de store vanskeligheder ved at leje boligerne ud og antallet af beboere er derfor steget fra 544 til 626 beboere i de 252 lejligheder. Det er fortrinsvis voksne, der er tilflyttet. Kommunen har i løbet af de sidste to år anvist 49 boliger. Kultur- og arbejdsmarkedsforvaltningen - der har produceret øjebliksbilledet - konkluderer således i sin indstilling til økonomiudvalget: - Beregnes udgifterne til offentlige ydelser i forhold til antal af beboere i afdelingen, er der sket et fald fra 2012 til 2014. Sammenholdt med fraflytningsprocenten samt at der ikke er udlejningsvanskeligheder i afdelingen, må udviklingen vurderes at være gunstig...

Publiceret 22 May 2014 08:00