Jan Riber Jakobsen, formand for Arwos Holding A/S

Jan Riber Jakobsen, formand for Arwos Holding A/S

Formandens beretning til Arwos' generalforsamling

Af
Jan Riber Jakobsen (K)

formand for Arwos Holding A/S

har denne beretning til Arwos' generalforsamling

der holdes i aften den 22. maj:

Forsyningssektoren i Danmark er i hastig udvikling. Rundt om os sker den konsolidering, som vi hele tiden har vidst ville komme. Det er i disse år, at vi begynder at fornemme billedet af fremtidens forsyningssektor, hvor mange bliver til færre, og hvor kommunegrænser får mindre betydning for selskabernes forsyningsområder. I flere dele af landet ser vi, hvordan forsyningsselskaber er begyndt at fusionere og finder sammen om at løse fælles opgaver og udfordringer. Det gælder også i det syddanske, hvor eksempelvis Varde og Esbjerg Forsyning for kort tid siden meddelte, at de nu fusionerer deres serviceselskaber. Det kommer vi til at se meget mere til i fremtiden.
Det er i denne kontekst, at både Arwos' fortid og fremtid skal forstås. For da vi i 2010 grundlagde Arwos, var det med det klare mål, at Arwos også skal være her i fremtiden, når konsolideringen bliver endnu mere mærkbar. Vi tror på, at vi i Aabenraa har den viden og de kompetencer, der skal til for positivt at præge udviklingen. Vi vil gå forrest inden for miljø og klima, og sammen vil vi skabe vækst, udvikling og nye grønne arbejdspladser på forsyningsområdet i vores kommune.
Det er denne stafet, som nu er givet videre til en ny bestyrelse. Efter knap og nap seks måneder i formandsstolen skal der derfor først og fremmest lyde en stor tak til den foregående bestyrelse for at have afleveret et godt og velfungerende Arwos og dermed et solidt fundament, som vi sammen skal bygge videre på.

Årets resultater

Vi har god grund til at glæde os over, hvor langt Arwos er kommet. De første års begyndervanskeligheder har vi rystet af os, og jeg tør i dag godt sige, at Arwos har taget stormskridt i udviklingen fra offentlig forvaltning til professionel virksomhed. Hele Arwos-koncernen har lært af erfaringerne, og det er f.eks. grunden til, at vi i dag er samlet her til en offentlig generalforsamling, som alle kan deltage i.
Regnskabet taler sit eget tydelige sprog og viser måske endnu mere tydeligt den udvikling og professionalisering, som Arwos gennemgår. Det er nemlig i regnskabet, at vi kan se de helt konkrete og positive resultater af at have samlet Arwos' medarbejdere under ét tag her på Forsyningsvejen, og det er også i tallene, at vi kan aflæse det vedvarende fokus på effektivisering og professionalisering.
I det forgangne regnskabsår har Arwos sparet 18 mio. kr. på omkostningssiden i forhold til 2012 gennem effektivisering. Eksempelvis er hele Arwos blevet gennemgået med tættekam for at finde både billigere og mere effektive metoder og redskaber, og også et nyt it-system og en optimeret medarbejderstab kan positivt aflæses på bundlinjen. Effektiviseringerne er nødvendige, for når virksomheder f.eks. flytter fra kommunen, bruges der mindre vand, og det betyder, at især spildevandsselskabet rammes på omsætningen.
Alligevel har Arwos formået at holde priserne nede. F.eks. ligger vandtaksten i vores kommune langt under det prisloft, som ministeriet har fastlagt, og vores vandpriser ligger stadig blandt de laveste i de syddanske kommuner. Det er også blevet billigere at benytte genbrugspladserne, hvor etableringen af den nye og moderne plads i Aabenraa betød, at genbrugstaksten blev sat ned, og at vi i dag kan håndtere og genbruge affald langt mere effektivt. Det er en af årsagerne til, at vi i Aabenraa kommune er noget nær Danmarksmestre i genbrug. Vores genbrugsgrad ligger hele 70% højere end landsgennemsnittet, og det må vi gerne være stolte af. Vi er et af de gode bæredygtige eksempler i Danmark, og vi besidder derfor en viden og et know-how, som andre har glæde af. Vi deler derfor løbende vores erfaringer med andre kommune, virksomheder og forsyningsselskaber, der besøger os i Aabenraa for at få indblik i netop vores løsninger.
Ligesom Arwos ikke er gået på kompromis med prisen, gælder det samme for serviceniveauet. For nærheden til og dialogen med kunderne er en livsnerve i Arwos. I medierne er det i sagens natur de enkelte negative sager, vi hører om. Det er ærgerligt, for heldigvis er dagligdagen hos Arwos præget af et helt andet billede af tilfredse kunder, der altid får den hjælp, de har behov for hurtigt og effektivt. Arwos har vedvarende fokus på at gøre det let at være kunde, og derfor ser vi hele tiden nye elektroniske tiltag som f.eks. sms-services og online-selvbetjening. Men vi ser det også i vores dagligdag, hvor vi nu kan komme endnu mere i vores genbrugsbeholder og aflevere brugte sparepærer på låget, så vi slipper for nogle af turene til genbrugspladsen. Udviklingen foregår i tæt samarbejde med kunderne, der f.eks. tages med på råd i via Arwos' kundepanel.
Som bestyrelsesformand har jeg haft mulighed for at være rundt i hele Arwos' organisation, og derfor ved jeg, at netop det tætte samarbejde står helt centralt for Arwos. Det gælder både internt og ekstern.
F.eks. har Arwos i dag et nært og godt samarbejde med alle genbrugsbutikker i kommunen via second hand Aabenraa, som Arwos har taget initiativ til. Ligeledes er samarbejdet med Vandrådet blevet genoptaget i det forgangne år – et samarbejde præget af en god og konstruktiv tone, og som nu har resulteret i, at vi sammen kan gøre det lettere at være borger i Aabenraa med forenklet aflæsning og afregning af vand og spildevand.
Arwos arbejder også tæt sammen med universitetsverdenen, ph.d. studerende og kandidater, og dermed får vi den nyeste viden ind i virksomheden. Det giver ny inspiration til medarbejderne og ikke mindst et solidt grundlag for at videreudvikle virksomheden på – også ud over kommunegrænsen, hvor Arwos f.eks. deltager i et grænseoverskridende projekt om bioaffald.
Det gode samarbejde præger også Arwos' egen organisation, hvor barrierer som silotænkning og fysiske adskillelse ikke eksisterer. I stedet er der skabt et tværfagligt miljø, hvor dygtige og engagerede medarbejdere sammen udvikler nye løsninger til gavn for både kunderne, miljøet og Aabenraa kommune. Det er Arwos' medarbejdere, der i høj grad har skabt de resultater i det forgangne år, som vi i dag kan gennemgå med stor tilfredshed. Medarbejderne har vist, at de ikke kun er omstillingsparate, men også er gode til hele tiden at tænke i, hvordan vi optimerer og skaber værdi.
Alt i alt er det derfor med tilfredshed, at jeg som ny bestyrelsesformand kan konstatere, at Arwos arbejder dygtigt og effektivt og dermed står dermed stærkt rustet til fremtiden.

Fremtidens udfordringer

Det bliver dog ikke en fremtid uden udfordringer. En af de helt nære er, at SKAT har valgt at sætte spørgsmålstegn ved de priser, som blev sat i forbindelse med, at de danske forsyningsselskaber blev udskilt fra kommunerne. Brancheforeningen Danva kører sagen på vegne af fem selskaber som en prøvesag. Spørgsmålet skal prøves ved retten i løbet af sommeren, og vægtes priserne for lave, vil det uundgåeligt udfordre ikke kun Arwos, men hele forsyningsbranchen. Der er nemlig kun ét sted, hvor regningen kan sendes hen, og det er til kunderne. Det mener vi ikke, vil være rimeligt, da kunderne ingen aktie har i denne sag, og vi håber derfor, at den sunde fornuft vil sejre.
En anden af fremtidens store udfordringer er det omfattende og fintforgrenede ledningsnet under os, der kræver store investeringer. Arwos har arvet et stort renoveringsefterslæb, og samtidig sættes de slidte og gamle kloakker under stadigt pres af de klimaændringer, som i dag er en realitet. Det er Arwos' ansvar at sikre vores fælles forsyningssikkerhed i ordets bredeste forstand. Det gælder både at beskytte vores drikkevand og boringer, så vi også i fremtiden har drikkevand af fineste kvalitet i rigelige mængder. Men det gælder også ansvaret for, at ledningsnettet under os ikke bryder sammen med alvorlige konsekvenser til følge som miljøforurening og i værste fald tab af menneskeliv. Da en regnvandsledning f.eks. brød sammen for nogle år siden i Padborg og åbnede et stort hul i vejen, var det et held, at ingen kom noget til. I fremtiden vil vi ganske enkelt ikke tage chancer eller tillade, at skræmmende scenarier ved manglende vedligehold og renovering kan blive til virkelighed. Derfor f.eks. tv-inspicerer, renoverer og kloakseparerer Arwos i dag, og det er afgørende og vedvarende investeringer i vores fælles sikkerhed og fremtid.

Afslutning

Arwos har fundet sine ben at stå på, og også i fremtiden handler det om at holde den fine balance mellem sikkerhed, udvikling, hensynet til vores fælles miljø og den høje kundeservice på den ene side og prisniveauet på den anden. Det er derfor, at ethvert overskud ikke bare omsættes til takstnedsættelser. Og det er derfor, at det heller ikke er en farbar vej at sige, at det hele bare skal være så billigt som muligt. For i så fald skyder vi problemerne foran os og åbner op for en fremtid, som jeg ikke tror, at hverken vi eller vores efterkommere ønsker. I stedet skal vi have et Arwos i balance, hvor prisniveauet fortsat er blandt de mest konkurrencedygtige, men hvor vi også har modet og viljen til at gå forrest i udviklingen for at sikre vækst og grønne arbejdspladser i Aabenraa kommune.
Tilbage er der kun at sige, at årsregnskabet til fulde lever op til den ejerstrategi, som byrådet og kommunen har fastlagt for Arwos. Det havde ikke været muligt uden den gode og konstruktive dialog med ejerne og Aabenraa kommune, som der herfra afsluttende skal lyde en stor tak til.
Hermed vil jeg afslutte beretningen og give ordet tilbage til dirigenten med tak for lån ...

Publiceret 22 May 2014 18:00