Grunde uden mindstepris til salg i Varde Kommune

Varde Kommune ønsker at lukke udstykninger til parcelhusgrunde i områder, hvor der kun er ganske få grunde tilbage, og hvor salget samtidig i en årrække har været vigende

Af
Kim Schou

Derfor udbydes nu en række parcelhusgrunde i Varde Kommune uden mindstepris.
Varde Kommune har masser af attraktive parcelhusgrunde i begge ender af prisskalaen. Men enkelte steder i kommunen findes der udstykninger, hvor der er ganske få grunde tilbage. Disse ønsker Varde Kommune nu at afhænde, så udstykningerne kan lukkes.
Derfor tager kommunen det utraditionelle middel i brug at udbyde grundene uden mindstepris.
”Vi er selvfølgelig opmærksom på ikke at udbyde grunde på denne måde i områder, hvor tilflyttere for nyligt på vanlig vis har købt grunde. Derfor er de pågældende grunde nøje udvalgt, og jeg forventer, at vi herved kan få lukket en række af de udstykninger, hvor der er ganske få grunde tilbage, og hvor der ikke er solgt parcelhusgrunde i en længere periode," siger borgmester Erik Buhl (V).
Grundene kan ses på Varde Kommunes hjemmeside.

Publiceret 22 May 2014 09:00