Running diner over fremtid og samarbejde

Udviklingsrådene og byrådet mødtes i går i Skovlund-Ansager Hallen til det årlige forårsmøde

Af
Kim Schou

Et møde med en god stemning og en forsigtig optimisme uagtet lokale, nationale og globale tendenser som urbanisering og udflagning af arbejdspladser. Der var sammenhold og samarbejde i luften.
Mødet blev indledt ved Udvalgsformand Lisbet Rosendahl, der bød velkommen til det efterhånden traditionsrige forårsmøde, men det første møde i den nye byrådsperiode.
Borgmester Erik Buhl mestrede derefter disciplinen af berette om Rigets tilstand - baseret på et "vikingetogt" med ham selv som høvdingen og de 24 øvrige politikere ved årerne. Der skal sættes nye skibe i søen fortalte borgmesteren, og det kræver nogle gange, at der er andre skibe der skal i dok. Med stor ros til alle deltagerne bag vivaVARDE, fortalte Erik Buhl om deres bedrifter i den forgangne tid og at samarbejdet med Stagis om Varde Kommunes nye vision eller profil der skal afløse vivaVARDE, som har været kommunens ansigt udadtil siden 2010. vivaVARDE har både skabt resultater og resulteret i en ny samarbejdsform mellem udviklingsrådene, erhvervslivet og kommunen. Det går ikke tabt lovede borgmesteren.

Større erhvervsfokus

I talen kom Borgmester Erik Buhl også ind på byrådets kursskifte mod et større erhvervsfokus - og et fokus på hele erhvervslivet.
Derudover fortalte han om udviklingsplaner for byerne, salg af parcelhusgrunde uden mindstepris og opfordrede alle fremmødte til under den efterfølgende running diner at komme med et godt gensidigt råd til Varde Kommunes fremtid og det fremtidige samarbejde mellem udviklingsrådene og kommunen.
Udvalgsformand for Børn og undervisning Per Rask Jensen fortalte om folkeskolereformens indhold og betydninger.
"Det er vigtigt, at vi alle griber handsken og går fra at spørge børnene om "hvad de lavede i dag" til "hvad de lærte i dag". Dette skal bygge på elevernes potentialer, bevægelse i undervisningen og vi sammen med foreningslivet skaber den gode skole. Måske skal vi også overveje et skifte i udvalgets navn fra "Børn og undervisning" til "Børn, unge og læring"," sluttede Per Rask Jensen.
Med afsæt i temaerne, udfordringer og potentialer for de næste fire år og samarbejdet mellem udviklingsrådene og kommunen, præsterede deltagerne en god dialog under running diner. Running diner betyder, at byrådsmedlemmerne med deres tallerken løbende skiftede bord, således de kunne nå at få flest mulige input med fra udviklingsrådene og dermed lokalsamfundene. På uhøfligste vis blev der talt med mad i munden, men det sænkede lydniveauet på en positiv og konstruktiv dialog, herunder hvordan udviklingsplanerne kan være med til at skabe gode rammer for samarbejde. Og både udviklingsrådene og byrådet er klar over, at det kræver samarbejde og sammenhold, hvis de skal lykkes med at styrke erhvervet og bosætningen i Varde Kommune. Borgmesteren foreslog derfor, at der nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af byrådsmedlemmer, embedsmænd og udviklingsrådsmedlemmer som arbejder med den fremtidige samarbejdsform.

Ser frem til samarbejdet

Formanden for Ølgod Udviklingsråd Jens Møller Jensen ser frem til det fortsatte gode samarbejde mellem udviklingsrådene og kommunen og ser meget positivt på borgmesterens udmeldinger om fremtiden og det fremtidige samarbejde.
"Det er vigtigt, at tage tråden op og fortsætte de gode samarbejder, idet kommunen og udviklingsrådene skaber endnu bedre resultater sammen," fortæller Jens Møller Jensen. Det er derfor også fortsat vigtigt, at den gensidige inddragelse sker tidligt i processen, så vi sikrer ejerskabet hele vejen rundt, slutter udviklingsformanden af med.

Publiceret 22 May 2014 12:00