Familieguiderne er kommet godt fra start og betegnes allerede nu som en succes (foto: Mostphoto).

Familieguiderne er kommet godt fra start og betegnes allerede nu som en succes (foto: Mostphoto).

Familieguiderne:

10 familier med 22 børn

Kommunens integrationstilbud er kommet godt fra start

Familieguiderne er et tilbud om pædagogisk og praktisk støtte til flygtningefamilierne i Kolding Kommune. Den første familie startede med Familieguiderne sidst i januar, og allerede efter tre måneder vurderes tilbuddet at være en succes.
“Familierne skal sikres en god start ved at få oplysninger om de rettigheder og pligter, der følger med som både barn og forældre i daginstitution, skole, eller på en arbejdsplads, siger Lis Ravn Ebbesen, Socialudvalgsformand, Kolding Kommune.

10 familier med 22 børn har fået tilbud om at deltage i Familieguiderne, og alle har sagt ja til at deltage. Familier får tilbudt, som en opstart, 5 besøg, som kan omhandle sundhed, daginstitution, opdragelse, skole og fritid. Men det væsentligste er, at familierne støttes i at få en positiv start på deres selvstændige liv i Kolding.

Familieguiderne opgaver er meget forskelligartede, da familiernes baggrund og erfaringer i Danmark er meget varierende. Indsatsen skræddersys derfor til den enkelte familie, da det er vigtigt for en vellykket integration, at indsatsen for hver familie målrettes i forhold til fx etnicitet, position i hjemlandet, familiemæssige forhold, flygtningehistorik og mange andre forhold.

Publiceret 22 May 2014 16:00