Er Jobcenter Haderslevs dårlige ry borgernes og mediernes skyld?

Er Jobcenter Haderslevs dårlige ry borgernes og mediernes skyld?

JOBCENTER:

Er dårligt ry mediernes og borgernes skyld?

Samfundsdebattør Carl Skøtt undres i dette debatindlæg over, at man vil bruge et sekscifret beløb på at forbedre Jobcentrets omdømme

Af
pra

Carl "Havkatten" Skøtt skriver dette debatindlæg på Lokalavisen Budstikkens debatside...
Det er kommet både politikere og forvaltning for øre, at Haderslevs Jobcenter har et dårligt image, så det skal der gøres noget ved. Mellem 250.000 og 400.000 skattekroner ønskes nu investeret i eksterne rådgivere, hvis fornemste opgave er at sørge for, at Jobcentret får et bedre ry.

Det er både til at smile af og græde over. Jobcentrets dårlige image blandt borgere generelt - ikke hos alle, men generelt - skyldes lovgivningen og den særdeles borgerfjendtlige tolkning, der er en indbygget mulighed i lovene.

Sådan fremstilles sagen dog ikke af Jobcentrets chef, Helge Gellert, over for politikerne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Jeg overlader her ordet til Helge Gellert, sådan som han fremstiller sagen for udvalgets politikere:

"Jobcenter Haderslev har i den seneste tid været i fokus blandt andet ved at flere sager er blevet fremstillet i medierne. I disse sager bliver jobcentret bragt i en situation, hvor man reelt ikke har mulighed for at bibringe sagen faktuelle forhold. 

Dette forværrer imaget blandt borgere og virksomheder – et image der ikke afspejler faktuelle forhold, og som har influeret på trivslen blandt medarbejdere og kommunikationen mellem medarbejdere og borgere.

På den baggrund vil jobcentret starte en proces med henblik på at højne images blandt borgere og virksomheder. I dag forventer borgere og virksomheder i nogle tilfælde noget der ikke kan indfries. Jobcentret ønsker derfor blandt andet at højne videnniveauet om jobcentrets virke og resultater.

Der opstartes en proces, hvor der er fokus på at forstå behovet for et skifte i måden vi kommunikerer på og ambitionen om at skabe en helt ny relation mellem borger/virksomhed og jobcentret. I processen bliver der desuden investeret i relationer, der skal forbedre den oplevede service".

Umiddelbart vil jeg sige, at Helge Gellert taler sort eller kommer med bureaukratisk udenomssnak, men nu kan enhver jo selv tage stilling.

Min umiddelbare holdning er, at Helge Gellert skyder skylden for Jobcentrets dårlige image over på klemte borgere og virksomheder, mens han selv og Jobcentret fremstår skyldfri. Det er de klemte borgere, der ikke forstår noget, og deres "videnniveau" skal nu højes af dyre eksterne rådgivere.

Jeg fristes til at sige: Hva' giver De mig, fru kammerherreinde ...!

Helge Gellerts initiativ vil som nævnt koste mellem 250.000 kr. og 400.000 kr., hvis udvalget godkender sagen og lader forvaltningen arbejde videre med den. Udvalget mødes 26. maj. Jobcentret indstiller, at politikerne tager ovenstående til efterretning - så det gør det nok!

Publiceret 22 May 2014 09:00