PETERSEN:

"Ked af at skattecenter lukker"

Jesper Petersen (S) beklager at SKAT lukker sit center i Haderslev

Af
pra

Jesper Petersen, lokalt folketingsmedlem for Socialdemokraterne, skriver denne kommentar til lukningen af SKAT i haderslev:
S-folketingsmedlem ked af afvikling af skattecentret i Haderslev
Det lokale socialdemokratiske folketingsmedlem, Jesper Petersen, ærgrer sig over, at Haderslevs skattecenter skal afvikles over de kommende år. Han har hverken udadtil eller internt i partiet på Christiansborg lagt skjul på sin holdning om, at der fortsat burde være et skattecenter i Haderslev.
”Det har jo snart stået klart i mange måneder, at skattecentret i Haderslev var i reel fare for at skulle lukkes som led i effektiviseringer i SKAT. Jeg er ked af, at det desværre også gik sådan, selvom vi jo i dag har et ganske velfungerende skattecenter. Heldigvis er det også SKATs plan, at Haderslev bliver den ene af de tre byer, som skatteankestyrelsen skal samles i. Det giver 50-70 nye statslige, højtuddannede arbejdspladser til kommunen”, siger det lokale socialdemokratiske folketingsmedlem, Jesper Petersen.
”Hvis ikke regeringen havde taget hensyn til udkantsproblematikken, så ville der helt givet være lukket endnu flere skattecentre. Jeg tror ikke, vi ville have fået skatteankestyrelsen til Haderslev. Ja, måske ville vi slet ikke have haft et skattecenter i Sønderjylland længere”, siger Jesper Petersen.
”Jeg har hele tiden håbet, at både Haderslev og Tønders skattecentre kunne bestå, men sådan skulle det ikke gå. Jeg glæder mig dog på Tønders og landsdelens vegne over, at der stadig skal være skattecenter i Tønder. Alle ved jo, at kommunen er udsat på forskellige måder. Faktisk vil Tønders skattecenter blive udvidet”, siger Jesper Petersen.
Når omlægningen i SKAT er gennemført. I 2020 vil der i Sønderjylland være skatteankestyrelsen i Haderslev, et skattecenter i Tønder og en told-lokalitet i Padborg.
Der bliver ikke færre medarbejdere i SKAT som følge af omlægningen, men SKAT vil spare betydelige midler på husleje over de kommende år. Medarbejdere, der ikke længere skal arbejde i Haderslev vil i stedet kunne søge til Tønder, Ribe eller Middelfart.
De 50-70 medarbejdere i skatteankestyrelsen, der altså skal placeres i Haderslev som et af tre steder, vil helt overvejende være jurister af uddannelse.

null

Publiceret 22 May 2014 09:15