Dansk Industri frygter at statsbetalt nedbrydning kan havde spredt gifte i naturen.

Dansk Industri frygter at statsbetalt nedbrydning kan havde spredt gifte i naturen.

RAPPORT:

Nedrivning kan havde spredt giften

I en ny Rambøll-rapport, foretaget for Dansk Byggeri, rejses tvivl om statsbetalt nedrivning har været miljørigtig

Af
Peter Rasmussen

I 2009 kunne Haderslev Kommune søge om penge til nedrivning fra statens indsatspulje til opprioritering af det fysiske miljø i landdistrikter. Rapporten er foretaget af Rambøll for Dansk Byggeri.  
En ny rapport, som Dansk Byggeri har fået foretaget af Rambøll, viser nu, at stort set alle 39 undersøgte kommuner har store problemer med at dokumentere, at de nedrivninger, der er lavet i kommunen for statens indsatspulje, er foregået efter de miljømæssige hensyn, som staten kræver.
Indsatspuljen var målrettet 39 af landets kommuner til forskønnelse af byer i landets udkantsområder, heriblandt Haderslev Kommune.
"Der er meget stor sandsynlighed for, at nedrivning, som ikke lever op til miljølovgivningen på området, kan forårsage spredning af PCB, asbest og bly i jorden og i vores genbrugsmaterialer," forklarer Thomas Kingo Karlsen, formand for Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri.
PCB er på listen over de 12 farligste miljøgifte i verden, og asbest forårsager over 400 tilfælde af kræft hvert år, ligesom bly sættes i forbindelse med at øge risikoen for ADHD og nedsat intelligens.

Nogle gør det godt

"Der er flere kommuner, der gør det suverænt. F.eks har vi lige været i Vejle Kommune, hvor kommunen mødte op fysisk på pladsen og kontrollerede ugentligt. Jeg tror bestemt ikke, at Haderslev Kommune, eller nogle af de andre kommuner for den sags skyld, har handlet i ond tro, men det gør jo ikke problemet for miljøet mindre. Jeg kan på en måde godt forstå dem, fordi det er et meget kompliceret område at blive klog på, især når informationerne er sparsomme,” siger Thomas Kingo Karlsen.
Rapporten viser, at flere kommuner har været i tvivl om betydningen af de informationer, som de har fået fra Indenrigs- og Socialministeriet i forbindelse med nedrivning. Derfor peger Thomas Kingo Karlsen på en løsning, der skal forbedre dette.
"Alle har en interesse i, at miljøreglerne bliver overholdt. Det gælder både staten, kommunerne, mine medlemmer – og ikke mindst miljøet. Mit forslag er, at vi får etableret et videnscenter. Et sted hvor alle aktører kan få den tilstrækkelige viden, både praktisk og teoretisk, om korrekt håndtering af affald ved nedrivning," forklarer Thomas Kingo Karlsen, og fortsætter:
”Papirarbejde gør det ikke alene. Kontrolbesøg på pladsen kan gøre en stor forskel her og nu - og det gælder også selvom kommunen selv er bygherre.”
Formanden for Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri, der ønsker korrekt nedrivning for alle landets kommuner, håber på, at der bliver strammet op på området hurtigst muligt, da indsatspulje nummer to med mange offentlige millioner kroner er lige om hjørnet.

Om undersøgelsen

Dansk Byggeri har fået foretaget undersøgelsen af statens indsatspulje af Rambøll. Besvarelserne fra de 39 kommuner, der var berettiget til og har fået tilskud fra indsatspuljen er anonyme i undersøgelsen, der er foretaget ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse og aktindsigt i nedrivningssager.

Publiceret 22 May 2014 06:00