SKØTT:

"Burde fratages kørekortet til ploven"

Tredje indlæg fra Carl "Havkatten" Skøtt om det han kalder Haderslevs egen "Thorning-Løkke sag"

Af
pra

Carl "Havkatten" Skøtt skiver dette på Lokalavisen Budstikkens debatside:
I den særdeles spegede sag om Fårestien, hvor en politisk udvalgsformand, Benny Bonde, ulovligt har inddraget dele af en offentlig sti og sat den under plov for derefter at få beskyttelse og særbehandling af den kommunale direktør, Rune Larsson, som han er politisk chef for, har mange interessante detaljer.

En af dem kan hentes ud af den aktindsigt, jeg har fået. Mailen er fra formanden for Rosenbakkens Antenne- og Grundejerforening, Kjeld Astradsson. Dér står bl.a.: "Vi finder det særligt forkasteligt, at der stadig ikke er sket noget på området bortset fra, at der er sat et par afmærkninger op, hvor stien skal være, især når vi tænker på, at det er viceborgmesteren, der har nedlagt og inddraget den offentlige sti, for derefter at så korn helt op til grundejerforeningens matrikel".

Mailen er fra 15. marts, og den slutter med, at grundejerforeningens formand udtrykker håb om et svar inden 9. april, den dag foreningen har generalforsamling.

Af den aktindsigt, jeg har fået, fremgår ikke, at foreningen har fået svar på mailen, der altså er skrevet for mere end to måneder siden. Har foreningen fået svar, er det godt for den, mens jeg til gengæld ikke har fået fyldestgørende aktindsigt. Det sidste er kritisabelt, og hvis foreningen i øvrigt ikke har fået svar, er det uanstændigt, i strid med god forvaltningspraksis og udtryk for arrogant magtudøvelse.

I betragtning af hvor længe, sagen har kørt, er det bemærkelsesværdigt så få oplysninger, jeg har fået gennem aktindsigt. Der bør i en sag som denne, hvor en politisk udvalgsformand har gjort noget indlysende ulovligt, foreligge langt flere notater og dokumenter. Jeg har på fornemmelsen, at det også er tilfældet, men beviser herfor har jeg endnu ikke.

Sagen om Fårestiens delvise omdannelse til mark startede allerede i 2009, da Benny Bondes bror, Anton Bonde, tog ploven i ulovlig anvendelse. Han pløjede bl.a. en skelsten op - ikke mellem hans jord og Fårestien, men mellem Fårestien og grundejerforeningens jord. På det område har hele stien altså været helt oppløjet.

Noget af stien er siden blevet retableret, men den ulovlige oppløjning af en anden del af stien har Benny Bonde altså fortsat med. Det vil sige, at der er tale om en ny overlagt handling, der spontant burde have ført til politianmeldelse. At det ikke skete, skyldes naturligvis dir. Rune Larssons kritisable indgriben, men det kan også skyldes, at politiske topfolk har blandet sig. Det sidste vil jeg vende tilbage til senere.

Om Benny Bonde kan her på molbosk siges: Han burde have frataget sit kørekort til plov!

Publiceret 22 May 2014 06:00