Syddjurs:

Byrådet behandler kontroversiel sag om vindmøller

Af
Bent Larsen

Når en sag fremsendes til Byrådet, er den som regel ledsaget af fagudvalgets og økonomiudvalgets indstilling, men sådan er det ikke med en sag, som forelægges for Syddjurs Byråd i dag uden indstilling.
Sagen handler om opstilling af tre vindmøller ved Skaføgård, og den er kontroversiel, fordi byrådet tidligere har godkendt et lignende projekt for området.
Den godkendelse blev imidlertid annulleret af Natur- og Miljøklagenævnet med henvisning til, at påvirkningen af den habitatsbeskyttede flagermus skal belyses bedre.

Publiceret 22 May 2014 07:13