Jens Juelsgaard Larsen, videreuddannelseschef ved UC Syddanmark og en af hovedkræfterne bag projektet, hvor kunst resulterer i sundhed.

Jens Juelsgaard Larsen, videreuddannelseschef ved UC Syddanmark og en af hovedkræfterne bag projektet, hvor kunst resulterer i sundhed.

Kunst skaber sundhed

Stort udviklingsprojekt ”3x5=meget mere” viser, at kulturens værdi og betydning kan flytte grænser for udsatte grupper i et krydsfelt mellem kultur og sundhed. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem University College Syddanmark og Vadehavskommunerne.
Med afsæt i 18 workshops, hvor professionelle kunstnere har været i dialog med udsatte grupper som familier, plejehjemsbeboere, specialbørnehaver, ungdomsklubber og skoler, fremgår det tydeligt, at et kunstnerbesøg kan sætte skub i en sundhedsfremmende proces.
Projektet viser igennem sit fokus på koblingen mellem kultur og sundhed, at det er muligt at aflæse og synliggøre de sundhedsmæssige effekter, som deltagelse i kunstneriske og kulturelle aktiviteter, oplevelser og processer har for de udsatte gruppers almene sundhedstilstand. Kulturen tænkes ind i et bredt sundhedsbegreb, som går fra at betragte sundhed som fravær af sygdom til at betragte sundhed som hvilende på livsglæde og det gode liv. Begreber som glæde, selvtillid, mening, velvære, samhørighed og selvfølelse italesættes af de udsatte grupper som væsentlige effekter, når kulturprocesser kobles med sundhedsbegrebet.
”Det er overraskende, at der faktisk ikke skal meget til for at se en sammenhæng mellem kultur og sundhed. Der ses tydelige effekter, og det må bestemt give anledning til at overveje kulturelle aktiviteter på alle områder”, siger Videreuddannelseschef ved UC Syddanmark, Jens Juulsgaard Larsen.
Projektet er økonomisk støttet af Vadehavets Kulturpulje og Kulturministeriet. Med baggrund i projektets mange workshops og frembragte viden om, hvordan koblingen mellem kultur og sundhed kan synliggøres og italesættes har Jens Juulsgaard Larsen udgivet en publikation, der kan læses i sin helhed på www.ucsyd.dk/publikationer

Publiceret 23 May 2014 06:00