(Colourbox).

(Colourbox).

Tåstrupvej lukkes midlertidigt for trafik

TRAFIK: Vejdirektoratet skal i forbindelse med arbejdet med at opføre en ny motorvejsbro over Tåstrupvej nedtage forskallingen under den ny brohalvdel.
Det betyder, at Tåstrupvej vil være lukket for trafik i weekenden samt aften og nat den efterfølgende uge.
Tåstrupvej vil være spærret for trafik fra fredag den 23. maj kl. 19.00 til mandag morgen den 26. maj kl. 06.00.
I den efterfølgende uge vil der forsat være aften/natarbejde, og Tåstrupvej vil være lukket i tidsrummet fra 19.00 til 06.00 indtil lørdag morgen den 31. maj.
Der vil være skiltet med en omkørselsrute gennem Solrød.
Den nye bro er en del af Vejdirektoratets udbygning af Køge Bugt Motorvejen fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S - Køge.
Vejdirektoratet beklager på forhånd de trafikale gener og bestræber sig på at gøre arbejdet færdigt så hurtigt som muligt.
pm

Publiceret 23 May 2014 10:00