Norges kronprins Haakon besøgte Roskilde domkirke. Hans oldefar var den første konge for det nye selvstændige rige og lillebror til....

Norges kronprins Haakon besøgte Roskilde domkirke. Hans oldefar var den første konge for det nye selvstændige rige og lillebror til....

To kronprinser hylder forgænger

Norges Haakon og Danmarks Frederik i Roskilde Domkirke for at fejre Christian den 8. og Eidsvoll-grundloven

Af
Af Torben Kristensen

Både Norges Kronprins Haakon og Danmarks Kronprins Frederik kom fredag til Roskilde for at fejre deres fælles forgænger Christian den 8. samt 200-året for Eidsvoll-forfatningen, der er den ældste nedskrevne grundlov i Europa.
De to nedlagde en krans ved kisten med den gamle konge.
Denne oplevede det meget sjældne først at være med til at indføre demokrati og blive udråbt til konge i Norge i en meget kort periode, for siden at blive konge i Danmark, hvor han fik udskudt en demokratisk grundlov til efter sin død.
Før arrangementet i domkirken var der et stort tattoo på pladsen udenfor med Norges svar på Den Kongelige Danske Livgarde, som hedder Hans Majestæt Kongens Garde.
Ved Kongeporten ind til domkirken blev de to kronprinser modtaget af domprovst Jens Arendt, formanden for Domsognets Menighedsråd Anne Rosendal Arendt og Norges ambassadør i Danmark Ingvard Havnen.
Ved højtideligheden i kirken prækede biskop Peter Fischer-Møller.

Nært forhold

De to kronprinser er faktisk i familie, idet de har fælles tipoldefar i den danske konge Frederik den 8.
Hans ældste søn var Christian den 10. af Danmark, der blev efterfulgt af sin søn Frederik den 9., som blev afløst af sin ældste datter Dronning Margrethe - der jo på et tidspunkt skal afløses af Kronprins Frederik (den 10.)
Den næstældste søn, prins Carl, blev under navnet Haakon den 7. Valgt til konge af Norge i 1905, da landet helt frigjorde sig fra en union med Sverige. Hans efterfølger i Norge var Kong Olav - der altså var fætter til Frederik den 9. - og den nuværende norske konge Harald som dermed er grandfætter til Margrethe.
Det nære forhold mellem de to kongehuse svarer helt til de venskabelige forbindelser mellem befolkningen i de to lande, som gennem historien ofte har kæmpet sammen mod den fælles modstander Sverige.

Kronprins Frederiks oldefar Christian den 10. i Danmark.

Kronprins Frederiks oldefar Christian den 10. i Danmark.

En dårlig erobring

Gennem 400 år var Norge sammen med Danmark med fælles konge, der residerede i København - og blev begravet i Roskilde.
Men i 1814 havde den danske konge allieret sig med den franske kejser Napoleon, der til sidst tabte en langvarig krig mod resten af Europa.
Blandt sejrherrerne var Sverige, der havde fået den tidligere franske marskal Jean-Baptiste Bernadotte som konge under navnet Carl Johan og var blevet lovet Norge som krigsbytte.
Men nordmændene sørgede for, at det blev en dårlig erobring for ham. I foråret 1814 samledes et par hundrede repræsentanter for alle befolkningslag og egne i det vidtstrakte land sig på herregården Eidsvoll lidt nord for Oslo.
Her blev de enige om en demokratisk forfatning, efter fransk og amerikansk forbillede. Den blev vedtaget 17. maj, som fortsat er landets nationaldag.
Samtidig valgte de den danske kronprins Christian Frederik til landets konge. Han måtte dog hurtigt abdicere, da svenskerne gik til angreb og erobrede grænsefæstningerne i Halden og Frederikstad efter blodige træfninger.
Ved en aftale i Moss blev Bernadotte anerkendt som konge, men han fik kun lov til at bestemme over udenrigspolitikken, og nordmændene fik lov til at styre sig selv efter den demokratiske Eisvoll-forfatning.
I 1905 fik de så lokket den svenske konge Oscar den 2. med på en folkeafstemning om selvstændighed, fordi han selv troede på, at han var mægtig populær.
Han tabte selvfølgelig med et brag, og så hentede nordmændene deres egen konge i København.
Se garden gå gennem byen, og hør dem spille på Roskilde Avis' facebookside.
tk

Den norske konges garde marcherede gennem Roskilde, der var smykket med både norske og danske flag, på vej til opvisningen foran domkirken. (Foto: Erling J.)

Den norske konges garde marcherede gennem Roskilde, der var smykket med både norske og danske flag, på vej til opvisningen foran domkirken. (Foto: Erling J.)

Publiceret 23 May 2014 13:45