En uhellig alliance

I sagen om Benny Bondes voldtægt af den offentlige sti, Fårestien, i den nordvestlige del af Haderslev spiller nogle datoer en væsentlig rolle for forståelse af, hvorfor Benny Bonde ikke fik et straks-påbud om at retablere den sti, han ulovligt har lagt under plov - eller blev politianmeldt. I stedet fik han af dir. Rune Larsson administrativ tilgivelse, og selve sagen blev indhyllet i tåge.

Af den aktindsigt, jeg har fået, fremgår, at det første dokument er journaliseret 28. oktober sidste år. Altså meget tæt på kommunalvalget, hvor Benny Bonde var Liberal Alliances spidskandidat . På det tidspunkt kørte en politisag mod ham, som det lykkedes ham at få udsat. En ny sag, hvor inddragelse af en offentlig sti til mark er en åbenlys ulovlig handling, kunne være fatal for både LA og Benny Bonde.

Den kunne også være fatal for Venstres spidskandidat, H.P. Geil, der gik efter borgmesterposten. Hans chancer for at blive valgt som borgmester ville dale betydeligt, hvis Benny Bonde ikke også fik et godt valg.

De to i forening aftaler at lægge låg på sagen. Det kan de gøre, fordi HP på det tidspunkt er formand for Plan og Miljø, og fordi det samtidigt lykkes HP at overbevise dir. Rune Larsson om, at alle vil være bedst tjent med en mindelig ordning. Her skabes den uhellige alliance mellem en lovbrydende borger og kommende politiker, en borgmesterkandidat og en kommunal direktør.

I de tilfælde, hvor Rune Larsson har været indblandet, har han i øvrigt svigtet forvaltningslovens pålæg om notatpligt. Der foreligger ikke ét journaliseret notat fra de møder, Rune Larsson har haft med den ene af dem eller begge. At der reelt blev lagt låg på sagen af kommunale topfolk gik der hurtigt rygter i byen om, rygter, som jeg også hørte, men hvis validitet jeg ikke dengang havde tid til at undersøge.

Fire dokumenter mellem 28. oktober og 28. januar har jeg ikke fået aktindsigt. De har kun været beregnet til internt brug, hedder det. En enkelt mail afslører dog Rune Larssons involvering. Den er fra 28. november og egentlig også til intern brug. Efter den såkaldte ekstraheringspligt får jeg indsigt i det rent faktuelle, der beviser, at endnu i Jens Chr. Gjesings borgmestertid indgås en aftale mellem to af hans politiske modstandere og en kommunal direktør. Rune Larsen skriver nemlig:

"Efter aftale med Benny Bonde får vi retableret skelafmærkningerne".

På det tidspunkt er valget overstået, og det ligger fast, at HP fra årsskiftet skal være borgmester, Benny viceborgmester og udvalgsformand, men Jens Chr. Gjesing og det daværende røde flertal kender intet til sagen om Benny Bonde og Fårestien. Det sidste er en formodning, for har de dengang haft kendskab til sagen, er de lige så fedtet ind i den som HP.

I en mail til en borger dateret 26. februar slås det entydigt fast, at Rune Larsson er eneansvarlig for den administrative behandling af sagen. I den mail hedder det:

"Rune Larsson har valgt selv at køre sagen i forhold til Benny Bonde".

Direktøren har ved samme lejlighed fritaget sig selv fra den lovbundne notatpligt. Der er næppe nogen i forvaltningen, der har haft mod til at sige til ham, at han er på gale veje. I dele af forvaltningen er Rune Larsson nemlig også kendt for ikke at være karrig med at uddele advarsler og indføre repressalier. Nu står han selv til repressalier, for hverken kommunaldirektør Willy Feddersen eller borgmester H.P. Geil kan lade sagen gå upåtalt hen, hvilket stiller HP i en rolle, han ikke kan affeje med en vits.

Rune Larssons indstilling til god sagsbehandling kan enhver bedømme. Rosenbakkens Antenne- og Grundejerforening har på en ca. to måneder gammel forespørgsel i forbindelse med sagen endnu ikke fået svar.

Havkatten Calle

Publiceret 23 May 2014 06:00