Fremtiden:

Lærere stempler ud

Forældre til skolebørn i Esbjerg Kommune skal vænne sig til at lærerkontakt foregår inden kl. 17.00

Af
Louise Ritter

“Jeg smutter lige en halv time, chef. Vi skal til skole/hjem-samtale.”
Den melding kan overordnede i forretninger, virksomheder og firmaer i Esbjerg Kommune godt forvente at få med jævne mellemrum efter sommerferien.
Når det nye skoleår begynder i folkeskolen midt i august er det slut med skole/hjem-samtaler udenfor normal arbejdstid - det vil sige når størstedelen af forældrene har fri. Dermed bliver den slags vigtige skolesamtaler at sammenligne med møder i banken eller besøg hos tandlægen - det vil sige møder, der, for de flestes vedkommende, vil skulle finde sted i arbejdstiden.
Det er resultatet af det administrationsgrundlag som Esbjerg Kommune har udarbejdet. Et grundlag der sætter rammerne for implementeringen af den nye skolereform og lærernes ændrede arbejdstidsrammer.
Her står, at lærernes arbejde i videst muligt omfang skal udføres mellem kl. 7.00 og 17.00 på hverdage samt at lærerne kun kan beordres tjeneste efter kl. 17.00 max otte gange i løbet af skoleåret.

Skole og fritid

Ikke bare skole/hjem-samtaler, men også den løbende kontakt mellem forældre og lærere skal i nye rammer efter sommerferien. Således står der i administrationsgrundlaget:
“Det påhviler skolerne at orientere forældrene om, at henvendelserne til lærerne almindeligvis skal foregå i ovennævnte tidsrum (red. 7.00 til 17.00), og at det kun er i ganske særlige tilfælde man retter henvendelse til lærerne udenfor dette tidsrum.”
Det betyder altså at lærerne med rette for eksempel kan lade telefonen ringe ud, når forældrene ringer om aftenen.
“Der bliver et klart skel mellem arbejde og fritid for lærerne. Hovedreglen bliver med sikkerhed, at forældre ikke længere kan regne med at få fat i deres børns lærere i lærernes fritid. Og det er mit håb at alle vil acceptere dette,” siger Kenneth Nielsen, formand for Danmarks Lærerforening i Esbjerg.

Plads til forbedring

Lærernes ændrede arbejdstidsrammer, der blandt andet dikterer fuld tilstedeværelse på skolerne i dagtimerne, har givet anledning til megen debat. I en mere end en snes kommuner har man - mod Kommunernes Landsforenings anbefaling - indgået lokale aftaler med lærerne om de præcise rammer for deres arbejdstid og tjenestested, men en sådan har Esbjerg Kommune ikke ønsket at indgå. Her har lærere og skoleledere administrationsgrundlaget at arbejde udfra, og det dikterer at lærerne i Esbjerg Kommune i gennemsnit skal undervise 60 timer mere om året, at der skal være fuld tilstedeværelse på skolen i hele arbejdstiden og at lærernes tjeneste så vidt muligt skal ligge mellem 7.00 og 17.00 på hverdage.

Publiceret 23 May 2014 11:00