Gode ferievilkår for folkevalgte

Byrådet besluttede på sit april-møde, at en ferie på 3 måneder kan betragtes som ”lovligt forfald” fra byrådsarbejdet, og at der i sådan en ferieperiode – også selv om den omfatter en sommer med over en måneds byrådspause – skal indkaldes en stedfortræder. 
Anledningen var, at byrådsmedlemmet Henning Christiansen fra Havdrup-listen har søgt om at få fri til sin lange sommerferie.  Ja, ikke bare fri – men fri med løn! 
Stedfortræderen, som på papiret overtager det hårde arbejde i den lange sommer, skal også have vederlag, så på den måde rammes  kommunens økonomi af en merudgift på 25.000 kr.
I loven om, hvordan kommuner styres, står der, at der skal indkaldes stedfortræder, hvis et medlem vil være ”forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.” 
En hyggelig, selvvalgt langtidsferie nævnes af en eller anden grund ikke i lovteksten som begrundelse, men Solrød Kommune har altså valgt at tolke bestemmelsen meget blødt. 
Tænk, hvis alle kommunalt ansatte også kunne holde den slags ferier med løn og betalt stedfortræder…….
Nej, det vil jeg nu aldrig anbefale, for hvis den slags vilkår blev udbredte, gik kommunernes økonomi da helt rabundus.  Måske skulle folketinget se en ekstra gang på den kommunale styrelseslov og fastsætte nogle lidt strammere tolkninger?

Publiceret 23 May 2014 11:45