Syddjurs :

Vindmøllesag tilbage i udvalg

Af
Dan Jensen

En sag om vindmøller i Syddjurs Kommune er sendt i udvalg.
Sagen handler om opstilling af tre vindmøller ved Skaføgård, og den er kontroversiel, fordi byrådet tidligere har godkendt et lignende projekt for området.
Den godkendelse blev imidlertid annulleret af Natur- og Miljøklagenævnet med henvisning til, at påvirkningen af den habitatsbeskyttede flagermus skal belyses bedre.
På det netop afholdte byrådsmøde besluttede et flertal på 18 mod 9 at sende sagen tilbage til behandling i i Udvalget for plan, udvikling og kultur samt Udvalget for natur, teknik og miljø.

Publiceret 23 May 2014 06:30