Vi undrer os i Højelse Sognearkiv

Køge Kommune vil spare 600.000 kr. på Køgearkivernes budget, hvilket svarer til en tredjedel af det samlede budget.
Vi undrer os, hvordan  skal vores arbejde kunne  fortsætte som hidtil, sådan som  Kultur- og Idrætsudvalget lægger op til. Det vil kræve mere end en god fantasi at få dette til at gå i opfyldelse.
I kommunens lokalhistoriske arkiver arbejder 32 frivillige medarbejdere. Her i Højelse Sognearkiv er vi 9 frivillige medarbejdere, der mødes en til to gange om ugen. Det bliver fra 4 til10 arbejdstimer timer pr medarbejder pr uge. Der er enkelte medarbejdere, der lægger meget mere tid i det lokalhistoriske arbejde.
Hvad er det så, vi går og laver?
Vi sørger for at opsamle, hvad der sker på det det lokalhistoriske område kontinuerligt, så det bliver bevaret for eftertiden. Det gælder f.eks. for den store byudvikling, der for tiden sker i området.
Det skulle nødig gå, så kommunen pludselig er blevet et stort industriområde med supersygehus, lagerbygninger, motorvej, jernbane, butikscentre, etagebyggeri og villakvarterer, uden at vi ved, hvordan så her ud, før alle disse driftige planer blev til virkelighed.
Vi sørger for at opsamle historisk materiale fra privatpersoner, foreninger, virksomheder, skoler m.fl.  Det er materialer, der som regel ikke bliver opsamlet andre steder. Museer har ikke til opgave eller plads til at opbevare menigmands historie.
Vi får mange henvendelser fra slægtsforskere og lokale beboere, der er interesserede i at vide noget om det område, de bor i.
Vi laver lokalhistoriske udstillinger og udgiver bøger om landsbyerne i vores gamle sogn.
Dette arbejde kan vi frivillige kun udføre på et historisk fagligt funderet grundlag på baggrund af den støtte og vejledning, vi får fra de ansatte på Køge Byhistoriske Arkiv.
Vi er i tæt samarbejde med arkivarerne enten ved at de er fysisk til stede i vores lokalhistoriske arkiv eller gennem rådgivning på nettet.
Vi undrer os over, at Kultur- og Idrætsudvalget ikke i stedet bakker op om vores arbejde med bevaring af vores lokalhistoriske arv.
Med venlig hilsen
Frivillige medarbejdere i Højelse Sognearkiv

Publiceret 23 May 2014 09:15